Vårda Ögonblogg


28/06/2011

Svensk ögonkirurgi på export till Kina

Ett samarbete mellan den statliga sjukvården i Kina och svensk ögonkirurgi är under
uppseglande. Ett Letter of Intent har upprättats mellan Tangshan Sjukhus och Vårda
Ögonklinik.

– Det har gått väldigt fort, men i dagens Kina går allting med nödvändighet just fort,
säger Hans Remanius, grundare och ägare av Vårda Ögonklinik.

I september 2012 kommer ett nytt sjukhus att invigas i Tangshan (6,8 milj. inv.) och för att få
tillgång till modern ögonkirurgi har ett samarbete med Vårda Ögonklinik inletts.

– De har varit intresserade av att få tillgång till den senaste tekniken och kunskapen inom
ögonoperationsområdet. Eftersom svensk sjukvård har väldigt högt anseende i Kina så blev det
naturligt med ett samarbete, säger Hans Remanius.

Hans Remanius blev inbjuden till Kina via Swedish Chinese Chamber of Commerce och har där
fört samtal med sjukhusledningen och staden Tangshan kring samarbetet. Det slutliga steget tas
i och med ett besök i Sverige av Tangshans borgmästare och sjukhusledning.

– Då får vi chans att visa upp våra verksamheter i Sverige. Vi har ju under alla år haft vårt fokus
på säkerhet och därmed tekniken i form av den senaste laserapparaturen. Och sedan en tid
tillbaka använder vi oss av NO CUT-metoden, vilket innebär att man inte behöver skära i ögat. Det är en stor vinst för patienten.

Vårda Ögonklinik grundades 1999 och har sedan dess genomfört fler än 40 000
ögonoperationer. Vårda har ett 30-tal anställda i Sverige, Norge och Danmark och
är en av de fyra större kedjorna i Norden, men den enda aktören som fortfarande är familjeägd.

Hans Remanius, Chefsläkare, ägare

 


28/06/2011

Ramavtal med byggkedjan XL BYGG

Vårda har fått förtroendet att tillhandahålla ögonoperationer till hela byggkedjan XL-Bygg
med över 100 fristående butiker. Vi har flera liknande samarbeten, men inget som är så
omfattande rent geografiskt som avtalet med XL Bygg, de finns i stort sätt i hela Sverige.
Att ha ett företagsavtal med Vårda Ögonklinik är populärt vilket glädjer oss stort, kanske
är det så att även din arbetsplats är intresserad? I så fall skicka ett mail till
foretag@varda.se eller ring 010 709 99 95 så kontakter vi er för vidare information.
Spännande i utvecklingen är att även kommuner har insett det förmånliga med att erbjuda
bruttolöneavdrag på ögonoperationer. Först ut är Laholm. Vi tror på en utveckling där
bruttolöneavdrag blir en naturlig del i lönepolitiken även hos statligt anställda.

Med vänliga hälsningar

Ari Caesar


03/06/2011

Bruttolöneavdrag på ögonoperationer – en växande trend.

Här följer en liten redogörelse om vad ett bruttolöneavdrag är och när det är
lönsamt och hur man går till väga för att nyttja förmånen. I detta blogginlägg
är det enbart fokus på den ekonomiska aspekten. Självklart så är den stora vinsten
att få friheten att se bra utan hjälpmedel som glasögon och linser.

Ett nära samarbete med företag 

Vårda Ögonklink arbetar aktivt med företagsavtal och har idag 100-tals företag
som vi samarbetar med. Vårdas företagskunder är en blandning av Sveriges ledande
storföretag till företag med 10-talet anställda.

Kan alla nyttja bruttolöneavdrag och är det alltid lika lönsamt?

Det är inte helt enkelt att få grepp om regelverket. Exempelvis kan
företagsformen påverka om det är tillåtet att göra ett bruttolöneavdrag.
De som driver en enskild firma får inte göra bruttolöneavdrag, däremot om
du är anställda på en enskild firma så går det bra. Aktiebolag är det helt okej
att göra bruttolöneavdrag. En förutsättning för att göra ett bruttolöneavdrag
är att man tar ut en lön och i detta fall gärna en hög lön. Förmånenseffekten är
nämligen starkt knuten till hur mycket den anställda har i lön och därmed
hur mycket skatt han betalar. I Sverige har vi ett skattesystem där vi utöver
kommunalskatt även betalar statligskatt när inkomsten överstiger skattetaket.
Höginkomsttagarna betalar utöver statligskatt en extraskatt på 5%
Mer om detta kan du läsa på skatteverkets hemsida se nedan länk.
http://www.skatteverket.se/svarpavanligafragor/privat/beloppochprocent
/privatbeloppfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden
.5.10010ec103545f243e8000166.html


Så här fungerar ett bruttolöneavdrag

Ett bruttolöneavdrag är förenklat sagt ”en byteshandel mellan arbetsgivaren
och den anställde”. Istället för lön får den anställde sin ögonoperation betald
av arbetsgivaren, vilket gör att skatten för den anställde minskar och samtidigt
minskar även arbetsgivaravgiften.  Mer om detta kan du läsa på Vårdas hemsida
http://www.varda.se/priser/bruttoloneavdrag/  samt på skatteverkets hemsida
http://www.skatteverket.se/skatter/privat/arbeteinkomst/formaner/
halsoochsjukvard/privatvard.4.7459477810df5bccdd4800014816.html
?posid=6&sv.search.query.allwords=bruttolöneavdrag

Vad har ett bruttolöneavdrag för konsekvenser?

Ett bruttolöneavdrag påverkar allt som har med en bruttolön att göra, däribland kan nämnas
att den kan påverka pension, föräldrarpenning, sjukpenning mm. Speciellt om du exempelvis
är mammaledig eller gravid och inte når upp till maxtaket så kommer din ersättningsnivå att
sänkas, dvs din bruttolön justeras och därmed påverkas även utbetalningar. Dock är detta under
en mycket begränssad period och därmed blir effekten marginell.    

Bruttolöneavdraget – en naturlig del i lönesättningen

Vi ser att företagen har öppnat ögonen för möjligheten att erbjuda ögonoperationer
som en del i lönebilden och vi ser att eftefrågan bara kommer att öka. Att erbjuda
förmåner som bruttolöneavdrag är en möjlighet för företagen att skapa lojalitet hos
sin personal. Speciellt hos nyckelpersoner som redan har en hög lön. Den som redan
betalar skatt på 55% på sin lönehöjning  känner inte av en bruttolöneökning på samma
sätt som den som har en lägre skattesats.

Effekten av att erbjuda ett bruttolöneavdrag kan bli upp till 55% prissänkning och exempelvis
i samband med en linsbytesoperation med RLE metoden så kan förtjänsten bli över 20.000 kr. 
Bruttolöneavdrag är ett effektivt verktyg för HR cheferna att krydda en vanlig löneförhöjning,
utan att det kostar företaget något, utöver lite administration.  Flera storföretag har valt att anlita
förmånsportalen Flexpay för att på ett smidigt sätt administrera förmåner. Flexpay har samlat 
landets ledande ögonkliniker, däribland Vårda Ögonklink och det är upp till den anställde att välja
vart man önskar att operera sina ögon. Flexpay har ett brett register av tjänster utöver
ögonoperationer kan de även administrera perosnalförmåner såsom, massage, friskvård,
fertilitetsbehandlingar www.flexpay.se. I en artikel i DN publicerad den 2 juni behandlas ämnet
bruttolöneavdrag på ögonopertioner http://www.dn.se/ekonomi/chefen-betalar-din-operation

Fortfarande är det dock så att de flesta inte känner till att möjligheten till bruttolöneavdrag finns
och det finns en skeptisk inställning till att något kan vara så förmånligt som det faktiskt är. I ett
steg i denna process kommer Vårda Ögonklinik att medverka på Kompetensmässan I Stockholm
den 15 och16 november http://www.kompetensmassan.se/program/stockholm.asp
Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss då. Vill du att Vårda kommer och besöker
just ditt företag? Ring oss i så fall på nummer 010 709 99 95 eller eposta foretag@varda.se
så ska vi se hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig. 

Med vänliga hälsningar

Ari Caesar – Ansvarig för bruttolöneavdrag hos Vårda Ögonklinik. 
Domain: varda.se