Vad är laser?

Laser är ett ljus som går helt parallellt. På så sätt kan man koncentrera lasern, ljuset. Laser används inom flera områden. Det finns till exempel laser inom industrin som skär plåtar, det finns laser som gör mätningar och polisen har laserpistoler. Inom ögonkirurgin har vi använt oss av laser under många år. Redan på 60-talet kunde man behandla vissa former av förändringar inne i ögat med olika lasrar. Det finns laser som tar bort efterstarr, det finns laser som behandlar högt tryck (glaukom), det finns laser som behandlar diabetes (sockersjukeförändringar i ögat) och det finns laser som används för att behandla saker i hjärnan, i hjärtat och över hela kroppen.

Med Excimerlaser, som används i ögonsammanhang för att slippa glasögon och linser, är det en speciell typ av ämnen i själva lasern som genererar strålarna. Det är matematiska modeller som räknar ut hur de här strålarna ska fokuseras och bli så exakta och snabba som möjligt och dessutom undvika värmeutveckling. Hela hemligheten med de moderna lasrarna är effektiviteten och snabbheten vilka sammantaget gör att de inte utvecklar någon värme.