Vilka är stegen vid en RLE-operation?

Konsultation

Om du är nyfiken på om RLE är något för dig är en konsultation bra att börja med. Konsultationen är kostnadsfri och tar cirka 30 minuter. En legitimerad optiker eller ögonsjuksköterska går igenom hur ingreppet går till och gör samtidigt en kortare undersökning som avgör om du är lämpad för en RLE-operation. Du får även med dig skriftlig information.

Förundersökning

När du bestämt dig för att göra en RLE-operation kommer du på en förundersökning. Där görs alla nödvändiga undersökningar och viktiga mätningar för att bestämma vilka linser just du behöver, samt vilka resultat du kan förvänta dig. Man undersöker ögats olika delar för att övertyga sig om att inga sjukliga förändringar föreligger. Undersökningen tar cirka 30-40 minuter. Under och efter undersökningen ges skriftlig och muntlig information så att du kan få svar på dina frågor. Hälsodeklaration och frågeformulär skickas till dig vid bokningen eller ges vid konsultation, ta med dem ifyllda och lämna vid din förundersökning.

Innan operationen

När du kommer till kliniken tar vår värdinna hand om dig och du att få en lugnande tablett för att du ska känna dig avslappnad samt att ögonen inte ska ”flacka” under ögonoperationen. Du får även pupillvidgande ögondroppar i två omgångar med 10-15 min intervall.

Operationen

Assisterande operationssköterska tar in dig i operationssalen och förbereder dig för din ögonoperation. Därefter kommer legitimerad ögonläkare, som du träffade under din förundersökning, och utför ingreppet.Ögat bedövas och ögonlockshållare sätts innanför dina ögonlock så att du inte kan blinka. Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan tas sedan den egna linsen bort. Vi använder oss av ultraljudsteknik, som genom finfördelning och utsugning suger ut den egna linsen ur ögat.

Därefter implanteras en konstgjord lins på den gamla linsens plats. Den nya linsen är tillverkad i ett mjukt plastmaterial som gör det möjligt för ögonläkaren att vika ihop linsen innan den implanteras. Inne i ögat viks den sedan ut på plats. Ingreppet tar endast 10-15 minuter. Det behövs inget förband över det opererade ögat.

Efter operation

Efter operation visar operationssköterskan in dig till ett vilorum där värdinnan erbjuder dig kaffe/te och smörgås. Här får du sedan sitta en liten stund och återhämta dig innan värdinnan ger dig skriftlig och muntlig information om hur du ska använda ögondroppar och vad du ska tänka på efter din ögonoperationen.

Kontroll

Efter 1,5-2 veckor är det dags för uppföljande kontroll. Vi mäter dina ögon och legitimerad ögonläkare undersöker dig så att vi ser att läkningen och resultatet överensstämmer med förväntat resultat. Efter 3 månader sedan görs en sista och avslutande kontroll.