Finns det risker med operationer?


Det finns ingen operation som är helt riskfri. Med dagens moderna operationstekniker är dock komplikationsrisken mycket låg.


 
Domain: varda.se