Vårda Ögonblogg


01/11/2012

ReLEx Smile är något vi inte gör

Relex smile skär

Det kommer ständigt nya metoder. Ofta är de varianter och förbättringar av tidigare ögonlaserbehandlingar. ReLEx Smile är en sådan variant som visat sig vara en förbättring av LASIK. Snittet man skär är mindre och därmed blir risken för komplikationer också mindre. Men man skär! Vilket är dumt. För om man inte skär alls minimerar man också komplikationsrisken. Därför är ReLEx Smile något vi inte gör. Kan man låta bli att skära i ögat ska man göra det. För att det är säkrare och för att ögat läker ihop helt. Läs själv på Carl Zeiss hemsida om ReLEx Smile och förblindas av alla fina ord. Men kom ihåg – man skär.


23/10/2012

Mörkerseendet

Ibland kommer det frågor kring påverkan av mörkerseendet vid en ögonoperation. Klart är att det för tio femton år sedan var relativt vanligt att just kontrastseendet, som är viktigt för att kunna se bra i mörker, påverkades negativt i vissa fall. Men allteftersom tekniken utvecklades har ögonoperationer med laser blivit mer exakta och delikata i sina utföranden. Den stora skillnaden upptäcktes när vi slopade LASIK. Plötsligt blev det mycket ovanligare med problem vid t ex mörkerkörning. Enligt oss var det tack vare NoCut – som låter ögat läka ihop helt.


09/10/2012

Hösten är inte bara vacker

Hösten är också väldigt lämplig tidpunkt att genomföra en ögonlaser. Främst för att det mörknar. Det är ju viktigt att undvika starkt solsken den första tiden efter en ögonoperation och då är höstkvällar att föredra framför sommarens ljusa kvällar. . 
Domain: varda.se