LandstingetGråstarroperationer via landstinget

Inom flera landsting kan man numera som patient själv välja vårdgivare fördin gråstarroperation. Landstingen har olika krav på tillvägagångssättet för val av klinik.  Klicka dig vidare för respektive landstings regler eller kontakta oss på direkten så hjälper vi dig.

De landsting som för närvarande erbjuder landstingsfinansierade operationer är Stockholm, Västra Götaland, Skåne och  Halland.

Ni finner information om respektive region under menyerna till höger här på vår hemsida.

Läs mer om gråstarr på sidan www.varda.se/metoder/grastarr-katarakt/

Utöver landstingsfinansiering ger vi dig möjligheten att själv finansiera din gråstarroperation privat. Kostnaden är 12.500 kr per öga.

Kort väntetid
Vårda Ögonklinik har mycket korta väntetider på mellan 1-4 veckor.

Se våra öppettider och hur du enklast kommer i kontakt med oss här.

VÅRDVAL STOCKHOLM

VÅRDVAL VÄSTRA GÖTALAND

VÅRDVAL  SKÅNE

VÅRDVAL HALMSTAD

 

Förfarandet vid gråstarroperation

 

 

Risken för gråstarr (katarakt på medicinskt fackspråk) ökar med åldern. Orsakerna skiljer sig och alla kan drabbas i mer eller mindre olika grad. Ögats lins grumlar, blir mer ogenomskinlig och synen blir gradvis sämre. Våra erfarna ögonläkare genomför gråstarroperationer dagligen. Inga droppar eller mediciner hjälper mot gråstarr. Ögats lins ersätts med en plastlins med ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Den landstingsfinansierade ögonoperationen tar endast ca 15 minuter och man kan gå hem samma dag. Fortsatta ögonkontroller efter operation görs hos Vårda Ögonklinik.

Förundersökning
Har du fått diagnosen gråstarr och bestämt dig för att genomgå en ögonoperation kommer du på en förundersökning. Där görs alla nödvändiga undersökningar och viktiga mätningar för att bestämma vilka linser just du behöver, samt vilka resultat du kan förvänta dig. Undersökningen utförs av en legitimerad ögonläkare och tar cirka 50 minuter. Hälsodeklaration skickas till dig vid bokningen, ta med den ifylld och lämna vid din förundersökning.

Innan operationen
När du kommer till kliniken tar vår värdinna hand om dig och du erbjuds att få en lugnande tablett för att du ska känna dig trygg och lugn samt att ögonen inte ska ”flacka” under ögonoperationen. Du får även pupillvidgande ögondroppar i två omgångar med 10-15 minuters intervall.

Operationen
Assisterande operationssköterska tar in dig i operationssalen och förbereder dig för din ögonoperation. Därefter kommer den legitimerade ögonläkaren du träffade under din förundersökning för att utför ingreppet.

Ingreppet tar endast 10-15 minuter och genomförs med lokalbedövande ögondroppar, och går till på så vis att den egna linsen plockas bort via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan. Vi använder oss av ultraljudsteknik, som genom finfördelning och utsugning suger ut den egna linsen ur ögat.

Därefter implanteras en konstgjord lins på den gamla linsens plats. Den nya linsen är tillverkad i ett mjukt plastmaterial vilket gör det möjligt för ögonläkaren att vika ihop linsen innan den implanteras. Inne i ögat viks den sedan ut på plats. Inget förband behövs över de opererande ögonen och man ser med ögat efter bara en kort stund.

Efter operation
Efter operation visar operationssköterskan in dig till ett vilorum där värdinnan erbjuder dig kaffe/te och smörgås. Här får du sitta en stund och återhämta dig innan värdinnan ger dig skriftlig och muntlig information om hur du ska använda ögondroppar och vad du ska tänka på efter din ögonoperationen.

Efterstarr
Nya grumlingar kan uppstå i linskapseln en tid efter operationen. Denna efterstarr behandlar vi enkelt med en så kallad YAG-laser. Synen blir återställd som den var efter gråstarroperationen.

Se även 1177 Vårdguiden, www.1177.se
.

 
Domain: varda.se