POLIKLINISKA

Vi utför polikliniska ögonoperationer som till exempel tunga synstörande ögonlocksoperationer, mindre ögonlockstumörer och andra förändringar i ögonregionen. Vi gör även kosmetiska ögonoperationer, dock beroende på omfattning. Polikliniska operationer görs med lokalbedövning och är relativt korta ingrepp, patienten behöver därmed inte bli inlagd.

 

  • Blefarochalasis – hängande ögonlock
  • Entropion – inåtvikning av nedre ögonlockskanten
  • Ektropion – utåtrullning av nedre ögonlockskanten
  • Ptos – nedfall av övre ögonlocket
  • Pterygium – kärlrikt triangulärt veck på ögats bindhinna som växer in mot hornhinnan, operation med limning av transplantat
  • Xantelasma – gulvita fläckar runt ögonen
  • Chalazion – kronisk vagel
  • Vårtor (stora) runt ögon
  • Vårta (små) runt ögon
  • Pinguecula – liten grågul triangelformad förtjockning i bindhinna vid hornhinnans kant

För polikliniska operationer kan man gå privat väg eller via landstingsfinansiering. Utförs på kliniken i Halmstad.