POLIKLINISKA OPERATIONER

Vi utför polikliniska ögonoperationer som till exempel tunga synstörande ögonlocksoperationer, mindre ögonlockstumörer och andra förändringar i ögonregionen. Vi gör även kosmetiska ögonoperationer, dock beroende på omfattning. Polikliniska operationer görs med lokalbedövning och är relativt korta ingrepp, patienten behöver därmed inte bli inlagd.

För polikliniska operationer kan man gå privat väg eller via landstingsfinansiering.

På kliniken i Halmstad erbjuder vi följande ingrepp:

 • Blefarochalasis/ Dermatochalasis – hängande ögonlock
 • Entropion – inåtvikning av nedre ögonlockskanten
 • Ektropion – utåtrullning av nedre ögonlockskanten
 • Ptos – nedfall av övre ögonlocket
 • Pterygium – kärlrikt triangulärt veck på ögats bindhinna som växer in mot hornhinnan, operation med limning av transplantat
 • Xantelasma – gulvita fläckar runt ögonen
 • Chalazion – kronisk vagel
 • Vårtor (stora) runt ögon
 • Vårta (små) runt ögon
 • Pinguecula – liten grågul triangelformad förtjockning i bindhinna vid hornhinnans kant
 • Tårvägsoperation

På kliniken i Stockholm erbjuder vi följande privata ingrepp:

 • Blefarochalasis/ Dermatochalasis – hängande ögonlock
 • Borttagning av hudförändringar