KOSMETISKA/POLIKLINISKA OPERATIONER

Vi utför polikliniska ögonoperationer som till exempel tunga synstörande ögonlocksoperationer, mindre ögonlockstumörer och andra förändringar i ögonregionen. Vi gör även kosmetiska ögonoperationer, dock beroende på omfattning. Polikliniska operationer görs med lokalbedövning och är relativt korta ingrepp – patienten behöver därmed inte bli inlagd.

Man kan gå privat väg eller via landstingsfinansiering för denna typ av ingrepp.

På kliniken i Stockholm erbjuder vi följande privata ingrepp:

 • Blefarochalasis/ Dermatochalasis – hängande ögonlock
 • Borttagning av hudförändringar – vagel/vårtor/Xantelasma m.m.

Konsultation: 1000 kr


På kliniken i Halmstad erbjuder vi följande ingrepp:

 • Blefarochalasis/ Dermatochalasis – hängande ögonlock
 • Entropion – inåtvikning av nedre ögonlockskanten
 • Ektropion – utåtrullning av nedre ögonlockskanten
 • Ptos – nedfall av övre ögonlocket
 • Pterygium – kärlrikt triangulärt veck på ögats bindhinna som växer in mot hornhinnan, operation med limning av transplantat
 • Xantelasma – gulvita upphöjda fläckar runt ögonen
 • Chalazion – kronisk vagel
 • Vårtor (stora) runt ögon
 • Vårta (små) runt ögon
 • Pinguecula – liten grågul triangelformad förtjockning i bindhinna vid hornhinnans kant
 • Tårvägsoperation