Är resultatet av en ögonoperation bestående?

Den refraktiva kirurgin ger en bestående korrektion av synfelet, genom att förändra ögats brytkraft med en bestämd storlek/styrka. Synen skall inte ändra sig mer än vad ett icke opererat öga gör. Därför är det viktigt att synen är stabil innan ingreppet. De allra flesta människor är stabila i sin refraktion i 20-årsåldern.