Finns det risker med operationer?

Det finns ingen operation som är helt riskfri. Med dagens moderna operationstekniker är dock komplikationsrisken mycket låg.