Vad är RLE?

Refraktive Lens Extraction är en kirurgisk ögonoperation där ögats egen lins ersätts av en konstgjord plastlins.