Vad skiljer Vårda från andra ögonkliniker?

Av de kedjor som finns i Norden idag så tillhör vi en utav fyra. Vi är den enda av dessa som fortfarande är ett fåmansföretag och familjeföretag. De andra ägs av större investmentbolag. Det finns ju andra krav som finansfolk har på medicinsk verksamhet som vi inte behöver ta hänsyn till. Vi kan ju prioritera vissa saker som vi anser vara viktiga. Och för Vårdas del har vi valt att prioritera den tekniska utrustningen väldigt högt. Så vi kan göra en prioritering att till exempel minska vår marknadsföring och istället satsa på den allra bästa tekniska utrustningen. Våra lasermaskiner som vi har på alla våra kliniker är samma generations lasermaskin och den absolut senaste typen av maskin som finns. Vi menar att för att kunna göra en NoCut™ operation säkert och bra och framför allt med mindre problem för kunden vad gäller smärta så måste man ha den bästa utrustningen. Och det kommer att komma ännu bättre utrustning om fem, sex år. Utvecklingen går ju framåt. Jämför man med den gamla lasermaskinen som fanns i början på nittiotalet och dagens lasermaskin så är det som natt och dag. Däri ligger hemligheten varför man inte får så ont idag som man fick år 1991. Vi har alltså valt att prioritera den tekniska utrustningen väldigt högt.