Vilka andra typer av ögonoperationer genomför ni?

Vi gör gråstarroperationer på de som är lite äldre. Allra oftast är man 60-65 år när man har gråstarr. Vi arbetar tillsammans med landstingen i de olika regionerna i Sverige. Vi får via upphandling ett visst antal operationer som vi gör varje år. I Göteborg till exempel gör vi 3000 st gråstarroperationer för landstinget. Vi gör även kosmetiska ögonlocksoperationer och medicinskt kosmetiska som till exempel väldigt hängande ögonlock som gör att synen blir störd. Det kan också vara vårtor eller fläckar runt ögonregionen som kan störa.

Vi har även öppenvård vilket betyder att vi gör vanliga undersökningar. Det kan röra folk som har diabetes eller högt tryck (glaukom) och det kan handla om inflammationer i ögat.