Med. Dr. Khashayar Memarzadeh

Leg. läkare, ögonspecialist & refraktiv kirurg, Medicine Doktor (PhD).

Läkare med utbildning inom allmänkirurgi, ortopedi och akutmedicin samt hjärtkirurgi. Han tog sin Examen i Basic surgical training och erhöll ett examensdiplom från Membership of the Royal Colleges of Surgeons of Great Britain and Ireland (MRCS) Edinburgh år 1997–2001.

Mellan åren 2001–2006 arbetade Dr. Khashayar som Specialist Registrar Cardiothoracic Surgeon St. Thomas Hospital/ St. Barts Hospital London.

Därefter tog han en ST-utbildning inom Allmän Medicin som ledde till specialistexamen i Allmän Medicin år 2006 hemma i Sverige.

Sedan beslöt han sig för att genomföra en ST-utbildning inom Ögon på Värnamo sjukhus – och slutligen på SUS (Skånes Universitetssjukhus) år 2013.

Dr. Khashayar disputerade den 30 november 2018 vid Lunds universitetssjukhus på en avhandling om oculoplastic.

Han har erfarenhet som gråstarrkirurg och utför årligen mer än 1000 operationer och har arbetat som överläkare vid Lunds universitetssjukhus.

Dr. Khashayar var medicinskt ansvarig för främre segmentkirurgi (katarakt; kornea och konjunktivala tumörer) samt medicinsk kornea-verksamhet som innefattar korneakirurgi inklusive diverse hornhinnetransplantationer.

Under åren 2017–2018 var han den enda verksamma hornhinnekirurgen i södra Sverige. I slutet på 2018 lämnade Dr. Khashayar SUS och började att arbeta alltmer på Vårda Ögon Malmö. Under tiden tog han sig an ett uppdrag på Linköpings universitetssjukhus som kataraktkirurg och mottagningsläkare.

Han har ett fortsatt forskningsintresse efter sin disputation. I dagsläget utför han årligen 1000-tals refraktiva operationer med NoCut® ögonlaser och RLE på Vårda Ögon i Malmö. Han utför även kataraktoperationer i Malmö och på Vårda Ögon i Ystad.

Han är skämtsam, har ett gott hjärta och är en enastående ögonkirurg!