Metoder för en god syn

Precision är A och O. Det kommer du att märka när du besöker oss. Som t.ex vid mätningen av dina ögon som sker med mycket stor noggrannhet. Den är ju grunden för den ögonkirurgi som komma skall.

Ögonlaser

Info om ögonlaser

  1. NoCut®

    Laserbehandling utan att skära i ditt öga.

  2. LASEK/ELSA

    LASEK är den vanligaste ytmetoden runt om i världen.

Klicka här för en jämförelse mellan metoderna.

Ögonoperationer

Info om ögonoperationer

  1. RLE

    Kirurgisk ögonoperation där ögats egen lins ersätts av en konstgjord plastlins.

En synoperation som görs med laser för att ändra hornhinnans krökning kallas för refraktiv kirurgi. Fast egentligen är det inte så viktigt att lägga på minnet. Däremot kan du komma ihåg att en laseroperation bara tar några minuter och är extremt enkel att utföra. Kom också ihåg att vi på Vårda Ögonklinik valt att använda NoCut® istället för metoden där man skär i ögat (LASIK). Enligt vår erfarenhet av över  65 000 operationer är ett ”orört öga” säkrast för dig.

NoCut®: Ögonlaser – utan att skära

Våra kirurger rekommenderar alltid NoCut® metoden eftersom man inte behöver skära i ögat, utan istället behandlar endast på ytan. Vi menar att risken för komplikationer minimeras och det finns även inget som hindrar eventuella framtida ingrepp. Men alla är inte lämpliga för en NoCut® och det ser vi till att noggrant belysa vid vår förundersökning.