Gråstarrsoperation

Gråstarr, även kallat ”grå starr” eller ”katarakt”, kan enklast förklaras som att ögats lins grumlats och har du en grumlig lins så får du svårt att se klart. För grumligheten stör fokuseringen och hindrar ljusets väg in i ditt ögat. Medelåldern för en gråstarroperation är 75 år. Det betyder två saker; man får det när man blir gammal och det är aldrig för sent att operera sig. Fast inte heller det stämmer. Man kan faktiskt födas med gråstarr (även om det är väldigt ovanligt).

Symtom för gråstarr

Symtomen för grå starr är en dimmig och grådisig syn. Andra symtom för denna ögonsjukdom kan vara bländningsbesvär, dubbelseende eller ökad närsynthet. Gråstarr förekommer vanligtvis bland äldre, som sagt är medelåldern för en gråstarroperation 75 år. 40% av alla patienter som opereras måste behandla båda ögonen.

Hur en gråstarroperation går till

Gråstarroperationen är ett smärtfritt och enkelt ingrepp som bara tar ca 10-15 minuter. Den egna kataraktomvandlade linsen ersätts med en ny konstgjord lins som ger en klar och bra syn igen. (För ett tillägg kan du välja multifokal torisk lins som gör att du kan fokusera både på avstånd och nära håll). Den konstgjorda linsen är livslång, men går inte helt att jämföra med kroppens egen lins. En konstgjord lins kan ge vissa besvär med bländning och reflexer i somliga situationer. Redan direkt efter operation märker många en klar synförbättring.

Gråstarr är väldigt vanligt

Varje år utförs det cirka 100 000 gråstarroperationer i Sverige och proceduren är mycket säker. Det är också den mest frekvent utförda ögonoperationen i landet.

Medfinansiering – uppgradera dig till en lägre kostnad

Vid en vanlig gråstarroperation byter kirurgen ut den angripna linsen i ögat och ersätter den med en monofokal plastlins. En sådan lins gör att du ser skarpt på ett avstånd och du är fortfarande i behov av glasögon eller linser för resterande avstånd.

Nu har du möjligheten att i stället välja t.ex. en trifokal lins för din gråstarroperation. Den korrigerar alla dina synfel såsom närsynthet, översynthet, astigmatism samt ålderssynthet. Det resulterar i att du ser skarpt på flera avstånd och reducerar behovet av både glasögon och kontaktlinser.

Sveriges regioner erbjuder möjligheten till gråstarroperation som finansieras av landstinget. Det enda du betalar är mellanskillnaden för tillvalet av din premiumlins. Priset blir avsevärt lägre jämfört med en privat behandling. Det går även att dela upp din betalning via Svea Ekonomi med till exempel 36 månaders räntefri delbetalning.

Medfinansiering – 2 års trygghetsgaranti ingår

IsoPure – ett privat komfortalternativ

Vi erbjuder numera även ett komfortalternativ för att slippa glasögon på långt håll – och som dessutom förbättrar mellanavståndet avsevärt. Läs mer om IsoPure.

Vanliga frågor om Gråstarr

Gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Det är en synnedsättande sjukdom som de flesta äldre drabbas av. Grumligheten gör att ljuset inte längre kan passera lika lätt till näthinnan, vilket medför att synen blir sämre.

Gråstarr kan inträffa på flera olika sätt, olika fort och i varierande åldrar. Linsen an bli grumlig på grund av starkt solljus under en längre tid, en gammal ögonskada och/eller andra sjukdomar i kroppen eller i ögat, samt på grund av vissa läkemedel. Sjukdomen inträffar oftast i högre ålder och utvecklingen går då ganska långsamt. Dock kan gråstarr förekomma i alla åldrar, och det finns till och med de som föds med en grumlig lins. Enligt statistiken har 70% gråstarr av de som är 80 år eller äldre.

Linsen kan bli grumlig på grund av starkt solljus under lång tid, en tidigare ögonskada, andra sjukdomar/ögonsjukdomar och vissa läkemedel. Sjukdomen förekommer oftast i högre åldrar, även om det kan uppkomma också hos yngre.

Som regel utvecklas sjukdomen snabbare desto yngre patienten är vid debuten. Gråstarr har ingenting med grön starr att göra(glaukom). Grön starr är en sjukdom som angriper synnerven och som oftast leder till ett förhöjt tryck inne i ögat. Synskadan som glaukom orsakar kan aldrig åtgärdas – all behandling strävar efter att bibehålla den befintliga synfunktionen. Gråstarr (katarakt) kan däremot framgångsrikt opereras och synen återställs, såvida det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat.

I ett tidigt skede av gråstarr kan man få besvär med bländning och dimmig syn. De flesta upplever att synförsämringen kommer gradvis. Gråstarr upptäcks oftast i båda ögonen.

Ett vanligt första tecken är att ögats refraktion (brytningskraft) förändras åt det myopa (närsynta) hållet. Har man tidigare varit beroende av läsglasögon kan det oväntat bli lättare att läsa utan glasögonen. Snart tillkommer emellertid en ökande disighet eller dimmighet och ofta drabbas patienten av bländningsbesvär. Särskilt soliga dagar kan det vara svårt att se utomhus och det kan bli svårare att köra bil, speciellt i mörker eller klara dagar när solen står lågt. Ett annat symtom är tendens till dubbelseende på det drabbade ögat. Till skillnad från dubbelseende som beror på skelning, kvarstår dubbelbilderna om det andra ögat täcks för.

Det kan variera lite, beroende på var och vem som opererar. Den senaste modernaste tekniken som används idag, innebär att operationen sker genom ett mycket litet snitt i ögat. Ett tunt rörformat instrument sönderdelar den defekta linsen genom ultraljud och suger ut den naturliga linsen ur ögat. Ingreppet kallas fakoemulsifiering.

En konstgjord lins tillverkad i ett mjukt plastmaterial gör det möjligt för kirurgen att vika ihop linsen som då blir liten. Väl inne på plats i ögat viks den ut igen och sätts på plats. Snittet behöver inte vidgas lika mycket som med äldre teknik. Ögat läker också mycket snabbare och snittet är så litet att det inte ens behöver sys ihop.

Operationen genomförs med lokalbedövning i form av ögondroppar – alltså inga sprutor som användes tidigare. Bedövningen påverkar varken syn eller blinkningsförmågan, vilket den gamla tekniken med sprutor gjorde. Det behövs inget förband över ögat efter operationen och synen återhämtar sig efter bara en liten stund – så fort bländningen från operationsmikroskopet släppt. Det är inte ovanligt att ögat har i det närmaste normal synskärpa redan dagen efter operationen – om det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat som glaukom eller makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).

Efter att ha vilat en stund, får man resa hem.  Som rutin utför vi en kontroll efter 1-2 veckor efter operationen och därefter ytterligare två besök. I vissa situationer och vid behov behövs en kontrollundersökning dagen efter operation för att kontrollera trycket.

När man opererar gråstarr används inte ögonlaser. Man använder ultraljudsteknik. Däremot används laser för att korrigera efterstarr. Då använder vi en så kallad YAG-laser. Efterstarr kan uppstå som en bieffekt av en gråstarroperation, men det är ganska ovanligt. Om du får efterstarr korrigerar vi det på några sekunder med YAG-laser och det känns inte ens.

Nej, numera är det inga större problem. Förr i tiden var det däremot ett stort bekymmer att få samsynen att fungera när bara det ena ögat hade drabbats av gråstarr.

Vid gråstarr drabbas oftast båda ögonen. Det är dock ovanligt att det ena ögat drabbas först – och att det andra ögat utvecklar det efter en tid. Ibland kan det gå flera år mellan sjukdomsdebuten i båda ögonen. Sjukdomen kan också vara ensidig (på ett öga), men det är ovanligt.

Det finns ingen operation som är helt riskfri. Med dagens moderna operationstekniker är dock komplikationsrisken mycket låg.

Har man exempelvis varit kraftigt närsynt tidigare, kan man oftast reducera eller ta bort denna närsynthet och alltså få god synskärpa på avstånd utan glasögon. En del måttligt närsynta personer trivs däremot med detta – de kanske föredrar att kunna läsa utan glasögon och trivs med att ha glasögon på avstånd, för bilkörning och TV. Då får de naturligtvis fortsätta med detta. Vanligtvis behöver dock glasögonstyrkan justeras efter en gråstarr-operation.

Det finns nästan alltid anledning till att rekommendera operation om gråstarr är den enda orsaken till synförsämring.

Om orsaken till gråstarr beror på annat, som till exempel åldersförändringar i näthinnan, hornhinneförändringar, diabetes eller grön starr så är det inte säkert att operationen ger ett önskat resultat.

Ja, det kan du.

Väntetiderna kan variera när det gäller gråstarroperation i den offentliga/regionala vården. Därför väljer många att betala operationen privat och få tid snabbare. Det är inte rimligt att behöva vänta i flera månader på sin gråstarroperation. Vi har dock väldigt korta väntetider. Du kan räkna med 3-4 veckor.

Vi samarbetar även med de flesta försäkringsbolagen som erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar.