NYHET: Behandling av torra ögon

Lider du av symptom som att det bränner, kladdar eller skaver? Då har vi tekniken för dig.

Behandling av torra ögon

Så många som 20% av befolkningen lider av torra ögon och symptomen kan vara många och besvärande:

– grusiga/trötta ögon
– smärta/brännande känsla
– röda ögon/ögonlockskanter
– ökat tårflöde
– återkommande infektioner
– sämre synskärpa

Problemen ökar med stigande ålder och orsaken till torra ögon har under många år varit föremål för intensiv forskning men hittills har olika tårersättningsdroppar varit huvudalternativet för att lindra besvären. Men nu finns det ett mer långvarigt alternativ!

Ny framgångsrik teknik

Ny modern teknik för behandling av torra ögon. Behandlingen är smärtfri, relativt kort och sker i tre steg. Många människor, speciellt i högre ålder, får sämre funktion av de fett- och talgproducerande körtlarna längs ögonlockskanterna. Denna försämrade funktion skapar torra ögon, medför sämre tårkvalitet och ett sämre skydd för ögat mot infektioner. Dessutom är tårfilmen en del av ögats optiska komponenter och torra ögon kan därför även medföra sämre synskärpa.

Behandlingen består av ett system som levererar mycket korta och specifika ljusblixtar som stimulerar körtlarna i ögonlocken så att de återfår de sin naturliga fett- och talgproduktion som ska skydda ögat.

HUR GÅR DET TILL?

Först är du välkommen till oss på en förundersökning där specialisten tittar på orsaken till dina besvär och därefter bedömer om du är lämplig för behandling Behandlingen görs under 3 besök och med några veckors mellanrum. Ibland kan ett fjärde besök rekommenderas för fullgott resultat. Efter fullföljd behandling upplever 85% av patienterna att deras besvär avstannat helt och återgått till mer normalt läge, i resterande fall ser man en klar förbättring av tidigare besvär. Resultatet varar i över 3 år hos 60% av de behandlade patienterna. Den varaktiga effekten beror på att flera behandlingar görs.

Första steget är en utförlig förundersökning hos oss för 495 kr (priset dras av om du går vidare till behandling). Bedöms du som lämplig för en behandling bokar vi ett tillfälle med dig.

ERBJUDANDE

Förundersökning: 495kr (priset dras av om du går vidare till behandling).

Behandling (inkluderar tre tillfällen): 4785kr (ord. pris 5400kr).

Behandlingen utförs på vår klinik i Göteborg.

Passa på och gör din bokningsförfrågan här!