Vårda Ögon har förmodligen Sveriges bästa femåriga trygghetsgaranti. En behandling slutar inte efter att du har blivit opererad. Därför har Vårda Ögon valt att alltid erbjuda 5 års trygghetsgaranti för de privata synfelsbehandlingarna NoCut® ögonlaser, LASEK ögonlaser, ICL och RLE Linsbyte multi-/monofokal.

Detta ingår i vår trygghetsgaranti

  • Fria kontroller
  • Fria korrigerande re-operationer (laser touch-up)
  • Kompletterande efterstarrbehandling vid linsbyte multifokal och monofokal
  • Medicinsk rådgivning & support
  • Mediciner (i den initiala fasen)
  • Jourtelefon
  • Patientförsäkring via IF Försäkringar
  • Patientapp för förberedelser och eftervård (exkluderar ICL)
  • Gäller på samtliga Vårda Ögon-kliniker
Trygghetsgaranti Vårda Ögonklinik

Bara för att själva operationen är utförd betyder inte det att din behandling är slutförd. En trygghetsgaranti är av största vikt för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder i rätt tid.

Vårda Ögon har satt den på 5 år eftersom vi anser att det täcker samtliga framtida eventuella åtgärder och lite mer därefter. Garantin gäller från operationsdagen. Vid medfinansiering gällande linsbyte kan andra garantitider förekomma, hör med din Vårda klinik om just dina villkor.