Förfarandet vid gråstarroperation

Risken för gråstarr (katarakt på medicinskt fackspråk) ökar med åldern. Orsakerna skiljer sig och alla kan drabbas i mer eller mindre olika grad. Ögats lins grumlar, blir mer ogenomskinlig och synen blir gradvis sämre. Våra erfarna ögonläkare genomför gråstarroperationer dagligen. Inga droppar eller mediciner hjälper mot gråstarr. Ögats lins ersätts med en plastlins med ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Den regionsfinansierade ögonoperationen tar endast ca 15 minuter och man kan gå hem samma dag. Fortsatta ögonkontroller efter operation görs hos Vårda Ögon.

Förundersökning

Har du fått diagnosen gråstarr och bestämt dig för att genomgå en ögonoperation kommer du på en förundersökning. Där görs alla nödvändiga undersökningar och viktiga mätningar för att bestämma vilka linser just du behöver, samt vilka resultat du kan förvänta dig.  Hälsodeklaration skickas till dig vid bokningen – ta med den ifylld och lämna vid din förundersökning.

Innan operationen

När du kommer till kliniken tar vår värdinna hand om dig och du erbjuds en lugnande tablett för att du ska känna dig trygg och lugn samt att ögonen inte ska ”flacka” under ögonoperationen. Du får även pupillvidgande ögondroppar i två omgångar med 10-15 minuters intervall.

Operationen

Assisterande operationssköterska tar in dig i operationssalen och förbereder dig för din ögonoperation. Därefter kommer den legitimerade ögonläkaren som du träffade under din förundersökning för att utföra ingreppet.

Ingreppet tar endast 10-15 minuter och genomförs med lokalbedövande ögondroppar, och går till på så vis att den egna linsen plockas bort via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan. Vi använder oss av ultraljudsteknik som genom finfördelning och utsugning avlägsnar den egna linsen ur ögat. Därefter implanteras en konstgjord lins på den gamla linsens plats. Den nya linsen är tillverkad i ett mjukt plastmaterial, vilket gör det möjligt för ögonläkaren att vika ihop linsen innan den implanteras. Inne i ögat viks den sedan ut på plats. Inget förband behövs över de opererande ögonen och man ser med ögat efter bara en kort stund.

Efter operation

Efter operation visar operationssköterskan ut dig till väntrummet. Här får du gärna sitta en stund och återhämta dig innan du beger dig hemåt.

Efterstarr

Nya grumlingar kan uppstå i linskapseln en tid efter operationen. Detta kallas för efterstarr och det behandlar vi enkelt med en YAG-laser. Synen blir återställd som den var efter gråstarroperationen.