Med. Dr Karl Engelsberg

Med. Dr Karl Engelsberg utför ögonlocksoperationer, såsom exempelvis ögonlockstumörer, avancerade ögonlocksrekonstruktioner, dermatochalasis, ptos, ektropion, entropion och missbildningar med mera.1/4 av hans totala operationsantal är tårvägsoperationer och orbitaoperationer.

Dr. Engelsberg är ansvarig för okuloplastiksektionen (sektionen för ögonplastik) vid Skånes Universitetssjukhus när han inte arbetar hos oss i Halmstad.

Han har ett stort forskningsintresse och har publicerat 17 st publikationer. Dessa berör ämnen som till exempel näthinnan och okuloplastik.

Dr. Engelsberg medverkar och presenterar löpande på European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS), Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) och Nordic Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (NSOPRS).