ÖGATS ANATOMI OCH ÖGATS DELAR

Mer än något annat sinnesorgan förmedlar ögat information till din hjärna. 
En miljon nervtrådar sköter det jobbet.

Ögat är ett anatomiskt organ för att förnimma ljus. Ljus består av elektromagnetiska vågor och registreras av sinnesceller i ögats näthinna. Cirka 130 miljoner eller nära på tre fjärdedelar av kroppens sinnesceller finns i våra ögon. Ögat kan bara uppfatta synligt ljus, alltså bara ljus av vissa våglängder. Våglängder med olika ljus uppfattas av ögat som olika färger.

Ögats anatomi

Ögats anatomi fungerar på det viset att ljus som träffar näthinnan omvandlas, med hjälp av celler, till nervimpulser. Dessa nervimpulser når hjärnans syncentrum genom synnerverna. Syncentrum i hjärnan översätter sedan nervimpulserna till tredimensionella bilder. Ögat är därmed mycket komplext och ger oss bilder på hur omvärlden ser ut. Synen är det sinne som ger oss mest information av alla sinnen, men allt vi ser når oss inte i form av medvetna tankar. Mycket rensas automatiskt bort.

Ögat är som en kamera

En kamera fungerar precis som vårt öga: objektivet samlar ljusstrålarna och avbildar bilden på filmen. Hornhinnan och linsen i ögat motsvarar kamerans linser, pupillen övertar funktionen som bländare. Slutligen blir bilden avbildad på näthinnan på motsvarande sätt som på filmen i kameran.

För att få en skarp bild på kameran måste vi ställa in kamerans optik och fokusera bilden. Ögat ställer in sig på olika avstånd genom en automatisk omformning av ögats lins. Denna justeringsmöjlighet avtar från 40-års ålder. Hos ett normalt öga blir bilden exakt avbildad på näthinnan och föremål på såväl långt som på kort avstånd uppfattas som skarpa.

Vid olika synfel är de olika komponenterna/delarna i ögat inte samstämda.