Undersökning inför synfelsbehandling

Det viktigaste momentet är just undersökningen. Den lägger grunden för synfelsoperationen och ditt resultat.

Vi tar reda på alla sjukdomar och mediciner man har eller har använt, kontaktlinsproblematik eller andra problem man har haft med sina ögon. Vi gör en väldigt noggrann undersökning och analys utav hela ögat. Undersökningen görs med avancerad och modern utrustning som gör mätningar av ögat och framförallt den främre delen (hornhinnan).

Vi undersöker även pupillstorleken och ögats övriga delar för att försäkra om att inga sjukliga förändringar förekommer. En del människor har lite ojämnheter i sin hornhinna som kallas för aberrationer vilket gör att ljuset stöter på patrull på väg in i ögat och därför splittras. Med hjälp av vår utrustning kan vi hitta aberrationerna och därmed också behandla dem och faktiskt uppnå bättre syn än vad patienten hade innan.

Nu är det inte alla som har nytta av en sådan här vågfrontsanalys, som det heter, men vi gör analysen på alla. Vi vill nämligen veta om tjockleken på ögat är tillräcklig och om insidan på hornhinnan är tillräckligt stark. För det finns vissa sjukdomar som inte visar sig på annat vis än vid just en sådan här analys. Det är visserligen väldigt få som har dem men vi vill vara noga med det.

Sedan mäter vi trycket och gör förstås en noggrann synundersökning. Våra optiker är speciellt utbildade inom refraktiv kirurgi och analys, samt har blivit utbildade under flera års tid för att klara av den här avancerade undersökningen. Den sker dessutom i samråd med kirurg.

Det är viktigt att vi får reda på vad du har för synfel och om din syn har varit stabil de senaste två åren. Vi vill även att du tar med optikerrecept från 2 år tillbaka, eller det senaste du har, då din synhistorik är viktig information i undersökningen (gäller för NoCut® och LASEK-undersökning). Tänk på att vara linsfri 4 dagar innan ditt undersökningsbesök. Hälsodeklaration fyller du i på plats strax innan din undersökning. Besöket tar max. 1 timme.

Allt ovan är avgörande i vår undersökning och det gör vi för att bedöma din individuella lämplighet.