Olika metoder för ögonlaser


Kvinna som slipper glasögon/linser tack vara ögonlaser

NoCut® och LASEK är INTE samma ingrepp

När folk ringer till ögonkliniker så får de svaret ”vi gör också NoCut® för det är samma sak som LASEK – det är ingen skillnad.” Inget kan vara mer fel. Ett av skälen till varför andra ögonkliniker säger att det är samma sak kan vara att man själv inte har den ögonlaser som krävs för att kunna utföra NoCut®.

Det krävs nämligen en helt ny typ av modern ögonlaser för att utföra NoCut® på ett öga och de allra flesta klinker har inte tillgång till en sådan. Vårda ögonkliniker har ju som grundprincip att göra så säkra ingrepp som möjligt och har därför investerat i dessa ögonlasrar vid alla klinker just för att kunna göra NoCut®. Ett annat skäl till varför de säger att NoCut® och LASEK är samma sak kan ju vara ren okunskap – men det hoppas vi inte är fallet.

Fördelarna med NoCut® ögonlaser vs LASEK/ELSA

Fördelarna med NoCut® jämfört med LASEK är att vi inte rör vid ditt öga – det behövs ingen alkohol för att ta bort ytcellagret – det sköter ögonlasern själv.

Detta medför mindre irritation för ögat som därmed läker snabbare med mindre obehag och man ser bra snabbare. Det har visat sig att obehagen efter en NoCut® är mindre än efter en LASEK/ELSA.

Den optiska zonen – dvs det området som lasern behandlar, bestämmer lasern helt själv och vi behöver inte markera ett område på ögat som vid LASEK/ELSA. Detta medför en väsentligt ökad tillförlitlighet och ett bättre slutresultat.

Fördelarna med NoCut® ögonlaser vs LASIK/FS-LASIK

Här är skillnaden enormt mycket större – vi säger bara en sak – oskuret är bäst.

LASIK/FS-LASIK ingreppet är ett mycket stort ingrepp på ett öga. Det lock som man vid LASIK/FS-LASIK skär ner i hornhinnan är en tredjedel av hornhinnans totala tjocklek – innan man ens har börjat behandla själva synfelet! Tänk på att detta lock aldrig växer riktigt fast igen. Ögat har alltså tappat över 33% i styrka, plus det djup som synfelet utgör. Det kan röra sig upp emot 60-70 % förlorad styrka. (locket plus behandlat djup). Berättar LASIK-förespråkarna det för sina patienter? Nej, man måste vara välinformerad för att kunna göra ett klokt och långsiktigt val. Det är inte lätt att vara patient idag med det enorma reklamutbud som finns.

Men varför gör man då LASIK/FS-LASIK?

För att förklara det så behöver vi en liten historisk bakgrund.

Det enda skälet till varför man gör LASIK är att man vill att folk ska slippa så mycket obehag och smärta som möjligt efter en ögonlaseroperation och därmed kunna gå tillbaka till sina arbeten så fort som möjligt. Man har hela tiden jämfört LASIK med den gamla PRK-metoden som var den första lasermetoden man använde i början på 1990-talet. Det var en metod som användes med den första generationens ögonlaser och som inte var snäll mot ögat. Den skapade mycket inflammation som i sin tur gav stora smärtupplevelser under mer än en veckas tid. Därför behandlades endast ett öga åt gången. Det andra ögat först efter flera veckor. Ett resultat av den typen av ögonlaser var att läkningen tog mycket lång tid och vid höga synfel kunde det ta flera år innan patienterna såg bra.

I takt med att lasermaskinerna blev bättre så minskade smärtan efter en PRK – men inte tillräckligt mycket för att människor skulle känna sig helt komfortabla med metoden. Läkningsproblemen fanns fortfarande men inte lika uttalat som förr.

LASIK kom i mitten på 90-talet som en ”räddare” i nöden. Nu hade lasermaskinerna utvecklats än mer och var i sig skonsammare mot ögat. Tillsammans med ett konstgjort skuret lock kunde man lura ögat att tro att inget hänt och därmed nästan helt slippa smärta och obehag. Fantastiskt tyckte vi allesammans som höll på med detta. Dock skulle många av oss vakna upp och inse att det vi höll på med inte var etiskt och medicinskt försvarbart.

LASEK/ELSA metoden utvecklades därefter i början på 2000-talet för att ha ett alternativ till LASIK när hornhinnorna var för tunna att skära i. ELSA-metoden vidareutvecklades bland annat av Vårda redan 2004. Kombinationsbehandling med antiinflammatoriska mediciner gjorde att smärtupplevelsen blev väsentligt mindre och läkningen betydligt snabbare än tidigare. Dessutom hade nu lasermaskinerna utvecklats så mycket att de läkningsproblem vi tidigare sett med den äldre typ av laser inte längre fanns.

FS-LASIK utvecklades under 2009 i ett försök att kunna skapa bättre och jämnare lock på ögat. Man var nämligen inte nöjd med de mekaniskt tillverkade locken som användes (och som faktiskt används än idag!). Något bättre behövdes. FS-Lasern skär således locket på hornhinnan. Sedan tar man fram huvudlasern och lasrar synfelet. Alltså 2 maskiner och 2 moment. Visserligen skär FS-lasern ett snyggare lock MEN det är fortfarande ett lock som utgör över 30% av hornhinnas tjocklek och som inte heller växer fast någonsin.

Så att jämföra LASIK med PRK är som att jämföra med något som är 30 år gammalt. Naturligtvis haltar jämförelsen. Nej, jämför istället med NoCut™ så blir resultatet något helt annat. Vid NoCut™ talar vi om en hypermodern avancerad laser (mer avancerad än vad som behövs vid LASIK) som ger mycket låg värmeutveckling på hornhinnan. Snabb laserfrekvens på 750 Hz – avancerad Tracker på 1050 Hz/sekund – 6 olika dimensioners styrsystem som följer ögats alla tänkbara rörelser – Cyclotorsion (rotationsrörelse) kompensation –skräddarsydd behandling (Customized) – Pupill och synaxelavvikelse system som är oerhört precist – etc. Fördel efter fördel med kan nämnas med lasermaskinerna vi använder för NoCut™. Den maskin som är helt avgörande för att uppnå perfekt resultat utan att skära i ögat.

Rebehandlingar

Vad händer om man tvingas göra en finputsning efter en primär LASIK?

Man gör en ytbehandling på locket – en LASEK.

Varför gör man en ytbehandling på locket?

Lyfter man på locket igen så skapar man ännu fler smårynkor på locket, som ger kraftiga synstörningar. Synstörningar som aldrig kommer att försvinna. LASIK förespråkarna kan säga vad de vill men det stämmer. Detta bevisas av att de mer sällan lyfter på locket en andra gång och gör ny behandling under.

Det är inte färre rebehandlingar efter en LASIK än efter en NoCut® – snarare tvärtom eftersom lockproblem är en ytterligare försvårande aspekt med LASIK som inte finns hos NoCut®. Man brukar säga att den biologiska variationen till stor del bestämmer hur många av ett givet synfel som måste genomgå en rebehandling. Oftast är det små synfel som bara stör marginellt men det kräver ändå ett ingrepp. Då är det viktigt att ingreppet görs precis lika säkert som vid första tillfället dvs att inte behöva ta hänsyn till ett lock ”som kan leva sitt eget liv” utan kontroll för kirurgen.

Detta är skälen till varför vi på Vårda varit 100% eniga om att helt avstå från alla typer av lockskärande metoder såsom mekanisk LASIK eller Laser-LASIK (FS-LASIK).

Hur är det med smärtan?

LASIK förespråkarna hävdar att de är tvungna att göra LASIK. Sedan när är det kunden som kräver något? Är det inte den som säljer som alltid vill sälja det som de anser vara det bästa. Visst är det väl så. Vi på Vårda säger bara att vi inte längre vill skära i unga friska människors ögon när vi istället kan erbjuda en behandling som ger bättre, etiskt försvarbart, mer hållbart och säkert resultat till en faktiskt lägre kostnad. Det är nämligen så att förutom ögonlasern kräver NoCut™ inte en massa dyra instrument och annat som behövs vid LASIK. NoCut® kräver inte heller en FS-lasermaskin som bara är till för att skära ett lock. Utan vi har investerat i den allra bästa lasern på marknaden idag som gör hela jobbet. Vi vill inte kompromissa med ögonsäkerheten.

Vi har gjort undersökningar på våra patienter och kan nu konstatera att det är färre än 3 av 10 som har smärta efter en NoCut™. Många fler, 6 av 10 hade ont efter en LASEK/ELSA så skillnaden är betydlig. Dessutom är smärtan eller varaktigheten av den obehagliga känslan endast ca 1 dygn med NoCut® mot 2-3 dygn vid LASEK. Även här en stor skillnad. Vi börjar nu alltmer närma oss LASIK obehagsprofilen och snart är vi helt ikapp. Graden av smärta är på en 10-gradig skala ca en 5-6:a vilket kan jämföras med träningsvärk efter ett hårt träningspass.

Vi anser inte att de upplevelser av obehag som man kan få i direkt anslutning till en NoCut® ska få folk att välja bort säkerheten och istället tvingas välja en falsk trygghet som med LASIK. Läs mer på egen hand på nätet och se vad andra skriver i ämnet. Information är det bästa pillret mot oro. Glöm inte att fråga vilken ögonlaser den klinik du tänker låta dig bli behandlad av använder. Nöj dig inte med svaret ”Vi har den bästa” – det säger alla. Kolla själv upp vilken generation laser de använder. Hur gammal är den? Om den är mer än 4 år gammal så vet du att det inte är det bästa du kan få – och det vill du väl ha när det gäller dina ögon?

Varför Vårda Ögonklinik?

Vi skär inte i ditt öga vid laseringrepp – NoCut®.
Vi använder bevisligen den bästa ögonlasern på marknaden – Schwind Amaris 750S.
Vi har medicinsk/moraliskt försvarbar åldersgräns – 20 år.

Dessutom några självklarheter

Naturligtvis är våra kirurger erfarna.
Naturligtvis är våra operationslokaler hypermoderna.
Naturligtvis är alla mediciner och ögondroppar gratis.
Naturligtvis är förundersökningen och kontroller kostnadsfria.
Naturligtvis är våra kunder nöjda.


 
Domain: varda.se