Vi jämför olika metoder för ögonlaser

NoCut® och LASEK är inte samma ingrepp. När folk ringer till ögonkliniker så får de oftast svaret ”vi gör också NoCut® för det är samma sak som LASEK – det är ingen skillnad.” Det är en missuppfattning. Ett av skälen till varför andra ögonkliniker säger att det är samma sak kan vara att man själv inte har den tekniska apparaturen och expertisen som krävs för att kunna utföra NoCut®.

Det krävs nämligen en helt ny typ av modern ögonlaser för att utföra NoCut® på ett öga och de allra flesta klinker har inte tillgång till en sådan. Vårda Ögon har som grundprincip att göra så säkra ingrepp som möjligt och har därför investerat i dessa ögonlasrar vid samtliga klinker just för att kunna göra NoCut® och dessutom ser vi alltid till att uppgradera tekniken – så att du får den modernaste metoden. Ett annat skäl till varför de säger att NoCut® och LASEK är samma sak kan ju vara ren okunskap – men det hoppas vi inte är fallet.

Fördelarna med NoCut® ögonlaser vs LASEK / ELSA

Fördelarna med NoCut® jämfört med LASEK är att vi inte rör vid ditt öga – det behövs ingen alkohol eller kniv för att ta bort yttersta cellagret – det sköter ögonlasern själv.

Enligt vår bedömning medför det mindre irritation då momenten minimeras som därmed skyndar på läkningen med mindre obehag och man ser bra snabbare. Det har visat sig att enligt våra resultat är obehagen efter en NoCut® mindre än efter en LASEK / ELSA.

Den optiska zonen – dvs det område som lasern behandlar, bestämmer lasern helt själv och vi behöver inte markera ett område på ögat som vid LASEK / ELSA. Detta medför en väsentligt ökad tillförlitlighet och ett bättre slutresultat.

Fördelarna med NoCut® ögonlaser vs LASIK / FS-LASIK

Här är skillnaden mycket större – vi säger bara en sak – oskuret är bäst.

LASIK / FS-LASIK-ingreppet är ett relativt stort ingrepp på ett öga. Det lock som man vid LASIK / FS-LASIK skär ner i hornhinnan är upp till en tredjedel av hornhinnans totala tjocklek – innan man ens har börjat behandla själva synfelet! Tänk på att detta lock aldrig växer riktigt fast igen. Ögat har alltså tappat upp till 20-25 % i styrka, plus det djup som synfelet utgör. Det kan röra sig upp emot 60 % förlorad styrka (locket plus behandlat djup). Berättar LASIK-förespråkarna det för sina patienter? Nej, man måste vara välinformerad för att kunna göra ett klokt och långsiktigt val. Det är inte lätt att vara patient idag med det enorma reklamutbud som finns.

Men varför gör man då LASIK / FS-LASIK?

För att förklara det så behöver vi en liten historisk bakgrund.

Det stora skälet till varför man gör FS-LASIK är att man vill att folk ska slippa så mycket obehag och smärta som möjligt efter en ögonlaseroperation och därmed kunna gå tillbaka till sina arbeten så fort som möjligt. Man har hela tiden jämfört LASIK med den gamla PRK-metoden som var den första lasermetoden man använde i början på 1990-talet. Det var en metod som användes med den första generationens ögonlaser och som inte var skonsam mot ögat. Den skapade mycket inflammation som i sin tur gav stora smärtupplevelser under mer än en veckas tid. Därför behandlades endast ett öga åt gången. Det andra ögat först efter flera veckor. Ett resultat av den typen av ögonlaser var att läkningen tog mycket lång tid och vid höga synfel kunde det ta flera år innan patienterna såg bra.

I takt med att lasermaskinerna blev bättre så minskade smärtan efter en PRK – men inte tillräckligt mycket för att människor skulle känna sig helt komfortabla med metoden. Läkningsproblemen fanns fortfarande men inte lika uttalat som förr.

LASIK kom i mitten på 90-talet som en ”räddare” i nöden. Nu hade lasermaskinerna utvecklats än mer och var i sig skonsammare mot ögat. Tillsammans med ett konstgjort skuret lock kunde man lura ögat att tro att inget hänt och därmed nästan helt slippa smärta och obehag. Fantastiskt tyckte vi allesammans som höll på med detta. Dock skulle många av oss vakna upp och inse att det vi höll på med kanske inte var etiskt och medicinskt försvarbart.

LASEK / ELSA-metoden utvecklades därefter i början på 2000-talet för att ha ett alternativ till LASIK när hornhinnorna var för tunna att skära i. ELSA-metoden vidareutvecklades bland annat av Vårda redan 2004. Kombinationsbehandling med antiinflammatoriska mediciner gjorde att smärtupplevelsen blev väsentligt mindre och läkningen betydligt snabbare än tidigare. Dessutom hade nu lasermaskinerna utvecklats så mycket att de läkningsproblem vi tidigare sett med den äldre typ av laser nästan inte längre fanns.

FS-LASIK utvecklades under 2009 i ett försök att kunna skapa bättre och jämnare lock på ögat. Man var nämligen inte nöjd med de mekaniskt tillverkade locken som användes (och som faktiskt används än idag). Något bättre behövdes. FS-Lasern skär således locket på hornhinnan. Sedan tar man fram huvudlasern och lasrar synfelet. Alltså två maskiner och två moment. Visserligen skär FS-lasern ett snyggare lock MEN det är fortfarande ett lock som utgör över 25% av hornhinnas tjocklek och som inte heller växer fast helt någonsin.

Så att jämföra LASIK med PRK är som att jämföra med något som är 30 år gammalt. Naturligtvis haltar jämförelsen. Nej, jämför istället med NoCut® så blir resultatet något helt annat. Vid NoCut® talar vi om en hypermodern avancerad laser (mer avancerad än vad som behövs vid LASIK) som ger mycket låg värmeutveckling på hornhinnan. Hypersnabb laserfrekvens med Tracker som följer ögat rörelser – Cyclotorsion (rotationsrörelse)-kompensation – skräddarsydd behandling (Customized) – Pupill och synaxelavvikelse-system som är oerhört precist – etc. Fördel efter fördel med kan nämnas med lasermaskinerna vi använder för NoCut®. Den maskin som är helt avgörande för att uppnå goda resultat utan att skära i ögat.

Rebehandlingar

Vad händer om man tvingas göra en finputsning efter en primär LASIK?

Man gör en ytbehandling på locket – ex. LASEK.

Varför gör man en ytbehandling på locket?

Lyfter man på locket igen så skapar man ännu fler smårynkor på locket, som kan ge stora synstörningar. Synstörningar som aldrig kommer att försvinna. LASIK-förespråkarna kan säga vad de vill men det stämmer. Detta bevisas av att de mer sällan lyfter på locket en andra gång och gör ny behandling under.

Det är inte färre rebehandlingar efter en LASIK än efter en NoCut® – snarare tvärtom eftersom lockproblem är en ytterligare försvårande aspekt med LASIK som inte finns hos NoCut®. Man brukar säga att den biologiska variationen till stor del bestämmer hur många av ett givet synfel som måste genomgå en rebehandling. Oftast är det små synfel som bara stör marginellt men det kräver ändå ett ingrepp. Då anser vi att det är viktigt att ingreppet görs precis lika säkert som vid första tillfället dvs att inte behöva ta hänsyn till ett lock ”som kan leva sitt eget liv” utan kontroll för kirurgen.

Detta är skälen till varför vi på Vårda varit 100% eniga om att helt avstå från alla typer av lockskärande metoder såsom mekanisk LASIK eller Laser-LASIK (FS-LASIK).

Hur är det med smärtan?

LASIK-förespråkarna hävdar oftast att de är tvungna att göra LASIK. Sedan när är det kunden som kräver något? Är det inte den som säljer som alltid vill sälja det som de anser vara det bästa. Visst är det väl så. Vi på Vårda säger bara att vi inte längre vill skära i unga friska människors ögon när vi istället kan erbjuda en behandling som ger lika bra, hållbart och säkert resultat till en faktiskt lägre kostnad och som vi dessutom kan försvara etiskt. Det är nämligen så att förutom ögonlasern kräver NoCut® inte en massa dyra instrument och annat som behövs vid LASIK. NoCut® kräver inte heller en FS-lasermaskin som bara är till för att skära ett lock. Utan vi har investerat i den allra bästa lasern på marknaden idag som gör hela jobbet utan att vi behöver kompromissa.

Vi har gjort undersökningar på våra patienter och kan nu konstatera att det är färre än 3 av 10 som har smärta efter en NoCut® . Många fler, 6 av 10 hade ont efter en LASEK / ELSA så skillnaden är betydlig. Dessutom är smärtan eller varaktigheten av den obehagliga känslan endast ca 1-2 dygn med NoCut® mot 2-3 dygn vid LASEK. Även här en stor skillnad. Vi börjar nu alltmer närma oss LASIK obehagsprofilen och snart, med tanke på den tekniska utvecklingen, bör skillnaderna där vara nästan obefintliga. Graden av smärta är på en 10-gradig skala ca en 5-6:a vilket kan jämföras med träningsvärk efter ett hårt träningspass.

Vi anser inte att de upplevelser av obehag som man kan få i direkt anslutning till en NoCut® ska få folk att välja bort tryggheten med den skonsamma behandlingen mot en falsk trygghet som med LASIK. Läs mer på egen hand på nätet och se vad andra skriver i ämnet. Information är det bästa pillret mot oro. Glöm inte att fråga vilken ögonlaser den klinik du tänker låta dig bli behandlad av använder. Nöj dig inte med svaret ”Vi har den bästa” – det säger alla. Kolla själv upp vilken generation laser de använder. Hur gammal är den? Om den är mer än 4 år gammal så vet du att det inte är det bästa du kan få – och det vill du väl ha när det gäller dina ögon?

Varför Vårda Ögon?

Vi skär inte i ditt öga vid laseringrepp – NoCut®.
Vi använder ”bevisligen” en av de bästa ögonlaserapparaterna på marknaden – Schwind Amaris 1050RS med de absolut senaste uppgraderingarna.
Vi har medicinsk/moraliskt försvarbar åldersgräns – 20 år.

Dessutom några självklarheter:

  • Naturligtvis är våra kirurger erfarna
  • Naturligtvis ingår alla mediciner och ögondroppar
  • Naturligtvis är våra kunder nöjda och välinformerade
  • Naturligtvis är våra operationslokaler moderna