Frågor & Svar

Fördjupa dig i våra operationer, biverkningar och annat nyttigt.

Allmänt

Vårda Ögon är en svenskägd och familjeägd ögonklinik med fem kliniker i Sverige. Vi har inget riskkapitalbolag bakom oss som sitter och styr vår ekonomi.

Vi har sedan 1999 hjälpt människor med närsynthet, översynthet, astigmatism, grå starr och ålderssynthet. Vi har valt att satsa på den senaste tekniken och enbart erfarna kirurger. Det borgar för säkerhet och trygghet. Och det är där vårt fokus ligger. Det handlar ju om din syn. Något som aldrig får behandlas lättvindigt.

Samtliga av våra ögonkliniker är fullt utrustade och bemannade, vilket innebär att vi har fast personal och operationssal på den Vårda Ögon-klinik du befinner dig på.

I Sverige har vi kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Halmstad. Samtliga av våra kliniker är rustade med operationssalar, bemannade och följer högsta hygienstandard inom ögonkirurgi. Läs mer om respektive klinik

Egenremiss (egenanmälan/egen vårdbegäran)

För att komma till en specialist behövs oftast en remiss. Vi är specialister inom ögonsjukvård och för att komma till oss kan du även fylla ut en egenremiss.

Det är en särskild blankett som du lämnar in eller skickar till den klinik du vill besöka.
I egenremissen beskriver du varför du söker vård och berättar så utförligt som möjligt om dina symtom och besvär.

Remissregler varierar beroende på region och klinik, men vissa av våra specialistkliniker behöver du aldrig remiss till.

Egenremiss


Valfrihet i vården

Valfrihet i vården innebär att man som patient kan söka öppenvård vart man vill i landet, förutsatt att det är hos en vårdgivare som har avtal med regionen. Vårda Ögon har jobbat i anslutning till regionerna sedan år 1999. Vi är specialister inom ögonsjukvård och gråstarroperationer.

Köerna är väldigt långa för ögonsjukvård i vissa regioner. Därför är det viktigt för dig att känna till att du har rätt att nyttja valfriheten – så att du kan söka dig till en ögonklinik som har korta väntetider. Vi har en av de kortaste väntetiderna i respektive region där vi är verksamma.

Patientavgift gäller precis som inom den offentliga vården där du kan nyttja högkostnadskort och frikort. Tänk dock på att du får bekosta resan till och från den vårdgivare som du väljer om du inte har väntat längre än vårdgarantin som är 3 månader. Vårdgarantin innebär att du ska bli garanterad vård i det landsting där du bor inom en viss tidsram: 3 månader. Efterlevs inte vårdgarantin och om du söker dig till ett annat landsting så bekostas dina resor av ditt hemlandsting.

Frågor om NoCut®

Om vår egna ögonlasermetod – NoCut®

Förundersökning

Om du är nyfiken på att genomgå en för att genomgå en laseroperation med NoCut® görs en förundersökning av legitimerad optiker eller sjuksköterska. Här görs alla nödvändiga undersökningar och viktiga mätningar för att kunna utföra ögonoperationen. Ögat mäts på olika sätt, dels med synundersökning och dels med direkt utprovning. Vi tar bilder med så kallad vågfrontsanalys, för att ge ett säkrare behandlingsresultat. Även tjockleken på hornhinnan mäts, liksom pupillstorleken och ögats övriga delar undersöks för att försäkra om att inga sjukliga förändringar förekommer. Under och efter undersökningen ges skriftlig och muntlig information så att du kan få svar på dina frågor. Hälsodeklaration och medgivande skickas till dig vid bokningen eller ges vid konsultation. Ta med dem ifyllda och lämna vid din förundersökning. Vi vill även att du tar med optikerrecept från 2 år tillbaka, eller det senaste du har, då din synhistoria är viktig information i undersökningen

Innan ögonoperationen

När du kommer till ögonkliniken tar vår värdinna hand om dig och ger dig, om du vill, en lugnande tablett för att du ska känna dig avslappnad samt att ögonen inte ska ”flacka” under ögonoperationen. Du får även förebyggande värkdroppar i ögonen. Värdinnan visar sedan in dig till ögonläkaren som gör en sista kontroll av dina ögon innan ögonoperationen. Läkaren beskriver och går igenom ingreppet med dig och svarar på dina eventuella frågor.

Ögonoperationen

Assisterande operationssköterska tar in dig i operationssalen och förbereder dig för din ögonoperation. Du får lägga dig på britsen och du får titta på ett rött, blinkande ljus ovanför dig som gör att du kan fixera. Om du skulle röra på ögat (flacka med blicken) under själva behandlingen är det inget problem då ögonlasern har ett inbyggt säkerhetssystem som ”följer” efter ditt öga med över 200 rörelser per sekund. Du behöver alltså inte vara orolig för att du skall röra dig eller titta fel.

Därefter träffar du samma legitimerade ögonläkare som gjorde den sista förberedande kontrollen på dig för bara en liten stund sedan. Ögat bedövas med bedövningsdroppar och en ögonlockshållare sätts innanför dina ögonlock så att du inte kan blinka. Därefter startar vi ögonlasern och laseroperationen påbörjas. Hela ögonoperationens procedur tar endast 10-15 minuter.

När laseroperationen avslutats läggs, hos vissa patienter och beroende på synfel, en mitomycinbehandling för att motverka ärrbildning. Sedan sköljs ögat och ögonoperationen är klar och du får en kontaktlins, så kallad bandagelins, på det behandlade ögat. Bandagelinsen ska sitta som ett plåster i fyra dygn

Efter ögonoperationen

Efter ögonoperation visar operationssköterskan in dig till ett vilorum där värdinnan erbjuder dig kaffe/te och smörgås. Här får du sedan sitta en liten stund och återhämta dig innan värdinnan ger dig skriftig och muntlig information om hur du ska använda ögondroppar och vad du ska tänka på efter en ögonoperationen

Kontroll

Efter 5-6 veckor är det dags för första uppföljande kontroll av din ögonoperationen på ditt/dina ögon. Vi mäter dina ögon och legitimerad optiker eller sjuksköterska undersöker dig så att vi ser att läkningen och resultatet överensstämmer med förväntat resultat. Sex månader senare görs en sista.

Tänk på

Glöm inte ta med solglasögon då du blir ljuskänslig efter ögonoperationen och behöver skydda ögonen från solens UV-strålar för att förhindra ärrbildning.

Det är mycket viktigt att använda solglasögon/skyddsglasögon utomhus varje dag i 3 månader, därefter varje solig dag i 1 år. En mulen/molnig dag räcker det med klara glas i glasögonen. Glasögonen måste ha UV-skydd som skyddar mot solens UV-strålar. Något vi starkt rekommenderar, då glasögonen hjälper till att förhindra ärrbildning.

Vissa ögonsjukdomar och tillstånd är hinder för operation. Det kan handla om: torra ögon, högt tryck i ögat eller förändringar i hormonbalansen i samband med graviditet och amning. Andra särskilda sjukdomar kan också vara ett hinder. Berätta för din legitimerade optiker eller sjuksköterska vid undersökningen om du har någon kronisk sjukdom, så får du ett direkt besked vad som gäller i just ditt fall.

Det beror på beläggningen vid våra kliniker. Även om själva behandlingen går otroligt snabbt, kräver varje behandling förundersökning, samtal, förberedelse, efterkontroll och strikt uppföljning. Kön till Vårda Ögonklinik är en av de kortaste inom sjukvården; maximalt två veckor.

Ögat blir mycket noggrant uppmätt och en optimal behandlingsprofil, så kallad vågfrontsanalys, räknas fram av datorn. Din ögonläkare kontrollerar data och korrigerar dem om nödvändigt. Behandlingen varar 30-60 sekunder, beroende på de dioptrier som ska behandlas. Patienten får lokalbedövande ögondroppar och behandlingen är därför helt smärtfri. Under ingreppet ligger patienten på en bekväm brits och fixerar blicken med hjälp av ett blinkande ljus. Excimerlasern som behandlar hornhinnan, styrs av laserns dator.

Det finns NoCut®-metoden, LASEK, ReLEx Smile och en metod som kallas för LASIK.

Till skillnad från de flesta andra kliniker, använder vi på Vårda Ögonklinik främst NoCut®-metoden och aldrig LASIK. Vi vill nämligen inte skära i ögat och anser att de teknikerna som nu finns lämpar sig bättre. Vi har helt enkelt valt en av de skonsammare metoderna för våra patienter – och det är en av anledningarna till varför du borde bli klarsynt hos oss.

Vi behandlar närsynthet upp till -7 Dioptrier, översynthet upp till +2 Dioptrier samt astigmatism upp till -3 Dioptrier.

Observera att vi gör en individuell bedömning. Dels för möjligheten att genomföra en behandling och avseende priset.

Efter fyra veckor när synen stabiliserat sig så är det flesta nöjda. Cirka 3-5 procent får dock korrigera ett litet restsynfel på grund av att lasern inte tagit tillräckligt eller tagit för mycket. Anledningen till att det kan bli så, beror på att alla människor är olika och vissa ögon (hornhinnor) är tätare och kräver mer laserenergi, medan andra hornhinnor är mer porösa och behöver mindre ”energi” för att uppnå ett givet resultat.

Den refraktiva kirurgin ger en bestående korrektion av synfelet, genom att förändra ögats brytkraft med en bestämd storlek/styrka. Synen skall inte ändra sig mer än vad ett icke-opererat öga gör. Därför är det viktigt att synen är stabil innan ingreppet. De allra flesta människor är stabila i sin refraktion i 20-årsåldern.

Vi har valt att behandla alla patienter med NoCut®. Metoden är säker och vi på Vårda Ögonklinik anser att det onödigt att skära i ögat, om man inte måste.

Alla får lite mörkerstörningar första tiden efter behandlingen. Cirka 10 procent har fortfarande efter 1 år sämre mörkerseende. Men med den nya typen av behandling, som vi använder sedan hösten 2005 (så kallad asfärisk behandlingsprofil) minskar risken för sämre mörkerseende markant. Tillsammans med vågfrontsanalys ger detta de allra bästa tänkbara behandlingsförutsättningarna.

Ögonen blir mer eller mindre torra efter operationen. De flesta behöver tillägg av fuktande droppar i en månad, ibland längre. Det kan ta upp till 4-6 månader innan det är som det var före behandlingen.

Själva NoCut®-operationen känns inte. Däremot brukar läkningen kännas lite besvärligare än till exempel vid en LASIK-operation. Men vi har valt att endast utföra No Cut®-operationer, trots att det gör lite ondare av den enkla anledningen att det är säkrare för dig som patient. Dagarna efter en NoCut® ögonlaser kan du uppleva en skavkänsla, och det värker eller sticker i ögonen. Smärtan betyder att ögat läker, vilket är en bra sak. Det innebär nämligen att ditt öga bibehålls helt, vilket gör att det inte finns något som hindrar eventuella framtida ingrepp.

Man kan också bli lite mer ljuskänslig den närmaste tiden efter operationen. Solglasögon ska användas utomhus varje dag, soligt som molnigt, i 3 månader. Därefter varje solig dag i 1 år, för att minska risken för ärrbildning.

Allas ögon är olika, och ingen i hela världen kan utlova att alla patienter blir 100 procent skarpsynta efter en operation. Men vi strävar alltid efter 1.0, vilket betyder full synskärpa. I vissa fall behövs en ”putsning” efter läkperioden för att ta bort den sista resten. Vi har en garanti att man skall se 0,9 (90 procent synskärpa) utan glas efteråt, med det bästa ögat. Om resultatet inte blir som vi vill, ingår en kostnadsfri kompletterande behandling (under förutsättning att patienten har haft 100 procent syn innan operationen med bästa glasögon). Läs mer om vår fem-åriga trygghetsgaranti.

Tillstånd med torra ögon kan vara ett hinder. Vid förundersökningen undersöks om din tårproduktion är normal eller inte och om du har problem med torra ögon när du inte använder kontaktlinser.

Är du under 20 år så får du inte operera dig med ögonlaser hos oss.

Vi utför inte laserbehandlingar på gravida (på grund av hormonförändringar).

Lasermaskinen vi använder oss av på samtliga av våra ögonlaserkliniker är Schwind Amaris med SmartsurfACE-teknologi.

NoCut® ger inte komplikationer på samma sätt som LASIK-metoden kan göra. Däremot är läkningstiden några dagar längre, i jämförelse med LASIK. Läs mer om skillnaderna mellan de olika metoderna här.

Du ska alltid följa de råd och rekommendationer som vi informerar dig om före och efter operationen. Detta för att minimera risken för infektioner och andra komplikationer.

1/100 får

 • Ljusringar/halos eller skuggeffekter, oftast övergående och sällan störande
 • Övergående ljuskänslighet, kan vara i dagar/veckor
 • Övergående torra ögon, kan vara i veckor/månader
 • Kompletterande laserbehandling (laser touch-up)

Färre än 1/100 får

 • Nedsatt synskärpa med bästa korrektion
 • Bestående ljusringar/halos eller skuggeffekter
 • Glasögon kan behövas vid synkrävande uppgifter
 • Disighet i hornhinnan, så kallad haze, som normalt sett inte är synnedsättande
 • Återkommande sår på hornhinnan, övergående inom veckor/månader

Färren än 1/1000 får

 • Bestående disighet i hornhinnan som kan ge nedsatt synskärpa
 • Infektion i hornhinnan som kan ge nedsatt syn
 • Bestående torra ögon
 • Bestående och återkommande sår på hornhinnan

Frågor om RLE

Om linsbytesmetoden RLE.

Förundersökning

Om du är nyfiken på en RLE-operation kommer du först på en förundersökning. Där görs alla nödvändiga undersökningar och viktiga mätningar för att bestämma vilka linser just du behöver, samt vilka resultat du kan förvänta dig. Man undersöker ögats olika delar för att övertyga sig om att inga sjukliga förändringar föreligger. Undersökningen tar cirka 60 minuter. Under och efter undersökningen ges skriftlig och muntlig information så att du kan få svar på dina frågor. Hälsodeklaration och frågeformulär skickas till dig vid bokningen eller ges vid konsultation, ta med dem ifyllda och lämna vid din förundersökning.

Innan operationen

När du kommer till kliniken tar vår värdinna hand om dig och du kan komma att få en lugnande tablett för att du ska känna dig avslappnad samt att ögonen inte ska ”flacka” under ögonoperationen. Du får även pupillvidgande ögondroppar i två omgångar med 10-15 min intervall.

Operationen

Assisterande operationssköterska leder dig till operationssalen och förbereder dig för din ögonoperation. Därefter kommer den legitimerade ögonläkaren, som du träffade alldeles nyss, och utför ingreppet. Ögat bedövas och ögonlockshållare sätts innanför dina ögonlock så att du inte kan blinka. Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan tas sedan den egna linsen bort. Vi använder oss av ultraljudsteknik, som genom finfördelning och utsugning suger ut den egna linsen ur ögat.

Därefter implanteras en konstgjord lins på den gamla linsens plats. Den nya linsen är tillverkad i ett mjukt plastmaterial som gör det möjligt för ögonläkaren att vika ihop linsen innan den implanteras. Inne i ögat viks den sedan ut på plats. Ingreppet tar endast 10-15 minuter. Det behövs inget förband över det opererade ögat.

Efter operation

Efter operation visar operationssköterskan in dig till ett vilorum där värdinnan erbjuder dig kaffe/te och smörgås. Här får du sedan sitta en liten stund och återhämta dig innan värdinnan ger dig skriftlig och muntlig information om hur du ska använda ögondroppar och vad du ska tänka på efter din ögonoperationen. Vår app finns även tillgänglig för dig som föredrar det.

Kontroll

Efter 2-4 veckor är det dags för uppföljande kontroll. Vi mäter dina ögon och legitimerad optiker undersöker dig så att vi ser att läkningen och resultatet överensstämmer med förväntat resultat. Efter 3 månader görs en sista och avslutande kontroll. Du är välkommen på fler återbesök om det skulle behövas.

Refraktive Lens Extraction är en kirurgisk ögonoperation där ögats egen lins ersätts av en konstgjord plastlins.

Beror på din livsstil, syn och dina ögons anatomi. Många patienter behöver fortfarande bära glasögon vid vissa aktiviteter. Vad som gäller för dig, bedöms vid förundersökning.

Multifokala linser ger flera fokus och betyder att patienten kan se bra på olika avstånd, finns i två utförande för ditt optimala resultat.

Monofokala linser ger fokus på ett avstånd. Vanligtvis behövs läsglasögon.

Ca 1-3 dagar beroende på ditt/dina ögons tidigare tillstånd. Behandlande läkare ger dig svar vid operationstillfället.

Det är individuellt. Dina resultat och vad just du kan förvänta dig av dina linser, berättar optiker för dig vid förundersökning.

Detta bestäms i samråd med ögonkirurgen.

Ja. Du kommer att behöva medicin i form av ögondroppar.

Nej, den är helt smärtfri. Operationen sker under lokalbedövning.

Nej, vanligtvis har patienter inte ont. Däremot kan man känna visst skav i ögonen några dagar efter operationen.

Nej. På grund av olika medicinska faktorer är det inte alltid lämpligt att utföra en RLE-operation. Detta kan endast bedömas vid undersökningen.

Vanliga (1 av 100)

 • Påverkat mörkerseende
 • Övergående dimsyn
 • Övergående bländningsbesvär och glorior runt ljuskällor
 • Glaskroppsgrumlingar
 • Efterstarr (grumling bakom den konstgjorda linsen)
 • Måttliga smärtor och ögonirritation som ev. varar i ett par veckor
 • Kompletterande laseroperation (laser touch-up)

Mindre vanliga (färre än 1 av 100)

 • Bestående dimsyn
 • Bestående nedsatt synkvalitet (skuggseende, halos, bländningsbesvär)
 • Nedsatt synskärpa med din bästa korrektion
 • Långvarigt torra ögon
 • Näthinneavlossning
 • Långvarig svullnad på gula fläcken

Sällsynta (1/1000)

 • Bestående synnedsättning (i följd av svullnad på gula fläcken)
 • Infektion

– Information ges alltid vid undersökningstillfället och på medgivandet inför operation.

Frågor om gråstarr/katarakt

Om gråstarrsoperation – den vanligaste typen av ögonoperation i Sverige.

Förundersökning

Har du fått diagnosen gråstarr och bestämt dig för att genomgå en ögonoperation kommer du på en förundersökning. Där görs alla nödvändiga undersökningar och viktiga mätningar för att bestämma vilka linser just du behöver, samt vilka resultat du kan förvänta dig. Hälsodeklaration skickas till dig vid bokningen, ta med den ifylld och lämna vid din förundersökning.

Innan operationen

När du kommer till kliniken tar vår värdinna hand om dig och du erbjuds att få en lugnande tablett för att du ska känna dig trygg och lugn samt att ögonen inte ska ”flacka” under ögonoperationen. Du får även pupillvidgande ögondroppar i två omgångar med 10-15 minuters intervall.

Operationen

Assisterande operationssköterska tar in dig i operationssalen och förbereder dig för din ögonoperation. Därefter kommer den legitimerade ögonläkaren du träffade under din förundersökning för att utför ingreppet.

Ingreppet tar endast 10-15 minuter och genomförs med lokalbedövande ögondroppar, och går till på så vis att den egna linsen plockas bort via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan. Vi använder oss av ultraljudsteknik, som genom finfördelning och utsugning suger ut den egna linsen ur ögat.

Därefter implanteras en konstgjord lins på den gamla linsens plats. Den nya linsen är tillverkad i ett mjukt plastmaterial vilket gör det möjligt för ögonläkaren att vika ihop linsen innan den implanteras. Inne i ögat viks den sedan ut på plats. Inget förband behövs över de opererande ögonen och man ser med ögat efter bara en kort stund.

Efter operation

Efter operation visar operationssköterskan in dig till ett vilorum där värdinnan erbjuder dig kaffe/te och smörgås. Här får du sitta en stund och återhämta dig innan värdinnan ger dig skriftig och muntlig information om hur du ska använda ögondroppar och vad du ska tänka på efter din ögonoperationen.

Det finns ingen operation som är helt riskfri. Med dagens moderna operationstekniker är dock komplikationsrisken mycket låg.

Har man exempelvis varit kraftigt närsynt tidigare, kan man oftast reducera eller ta bort denna närsynthet och alltså få god synskärpa på avstånd utan glasögon. En del måttligt närsynta personer trivs däremot med detta – de kanske föredrar att kunna läsa utan glasögon och trivs med att ha glasögon på avstånd, för bilkörning och TV. Då får de naturligtvis fortsätta med detta. Vanligtvis behöver dock glasögonstyrkan justeras efter en gråstarr-operation.

Hittills har detta inte varit vanligt, men förekommer på utvalda fall. Det är ditt synfel som styr om det är lämpligt att operera båda ögonen samtidigt.

När man opererar gråstarr används inte ögonlaser. Man använder ultraljudsteknik. Däremot används laser för att korrigera efterstarr. Då använder vi en så kallad YAG-laser. Efterstarr kan uppstå som en bieffekt av en gråstarroperation, men det är ganska ovanligt. Om du får efterstarr korrigerar vi det på några sekunder med YAG-laser och det känns inte ens.

Det kan variera lite, beroende på var och vem som opererar. Den senaste modernaste tekniken som används idag, innebär att operationen sker genom ett mycket litet snitt i ögat. Ett tunt rörformat instrument sönderdelar den defekta linsen genom ultraljud och suger ut den naturliga linsen ur ögat. Ingreppet kallas fakoemulsifiering.

En konstgjord lins tillverkad i ett mjukt plastmaterial gör det möjligt för kirurgen att vika ihop linsen som då blir liten. Väl inne på plats i ögat viks den ut igen och sätts på plats. Snittet behöver inte vidgas lika mycket som med äldre teknik. Ögat läker också mycket snabbare och snittet är så litet att det inte ens behöver sys ihop.

Operationen genomförs med lokalbedövning i form av ögondroppar – alltså inga sprutor som användes tidigare. Bedövningen påverkar varken syn eller blinkningsförmågan, vilket den gamla tekniken med sprutor gjorde. Det behövs inget förband över ögat efter operationen och synen återhämtar sig efter bara en liten stund – så fort bländningen från operationsmikroskopet släppt. Det är inte ovanligt att ögat har i det närmaste normal synskärpa redan dagen efter operationen – om det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat som glaukom eller makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).

Efter att ha vilat en stund, får man resa hem.  Som rutin utför vi en kontroll efter 1-2 veckor efter operationen och därefter ytterligare två besök. I vissa situationer och vid behov behövs en kontrollundersökning dagen efter operation för att kontrollera trycket.

Nej, numera är det inga större problem. Förr i tiden var det däremot ett stort bekymmer att få samsynen att fungera när bara det ena ögat hade drabbats av gråstarr.

Aldrig! Operationen är mycket enkel att gå igenom. Ingreppet görs under lokalbedövning och efter genomförd operation och en stunds vila är du klar att gå hem. Det finns egentligen ingen övre åldersgräns för en gråstarroperation.

Man skall inte vänta tills ”starren mognat”, som man sade förr i tiden. Det medför bara onödiga besvär för patienten, liksom för kirurgen som får ett svårare arbete med ökad komplikationsrisk. En bra tumregel är att låta operera sin grå starr när den upplevs som besvärlig – när man måste avstå från att göra saker man annars skulle gjort.

Det finns ingen medicinsk behandling för grå starr. Det enda är att operera. Men operationen är väldigt enkel och helt smärtfri. Vid operationen avlägsnas den grumliga linsen och ersätts med en ny, konstgjord lins som ger en klar och fin syn igen.

Vid gråstarr drabbas oftast båda ögonen. Det är dock ovanligt att det ena ögat drabbas först – och att det andra ögat utvecklar det efter en tid. Ibland kan det gå flera år mellan sjukdomsdebuten i båda ögonen. Sjukdomen kan också vara ensidig (på ett öga), men det är ovanligt.

Ett vanligt första tecken är att ögats refraktion (brytningskraft) förändras åt det myopa (närsynta) hållet. Har man tidigare varit beroende av läsglasögon kan det oväntat bli lättare att läsa utan glasögonen. Snart tillkommer emellertid en ökande disighet eller dimmighet och ofta drabbas patienten av bländningsbesvär. Särskilt soliga dagar kan det vara svårt att se utomhus och det kan bli svårare att köra bil, speciellt i mörker eller klara dagar när solen står lågt. Ett annat symtom är tendens till dubbelseende på det drabbade ögat. Till skillnad från dubbelseende som beror på skelning, kvarstår dubbelbilderna om det andra ögat täcks för.

Gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Det är en synnedsättande sjukdom som de flesta äldre drabbas av. Grumligheten gör att ljuset inte längre kan passera lika lätt till näthinnan, vilket medför att synen blir sämre.

Gråstarr kan inträffa på flera olika sätt, olika fort och i varierande åldrar. Linsen an bli grumlig på grund av starkt solljus under en längre tid, en gammal ögonskada och/eller andra sjukdomar i kroppen eller i ögat, samt på grund av vissa läkemedel. Sjukdomen inträffar oftast i högre ålder och utvecklingen går då ganska långsamt. Dock kan gråstarr förekomma i alla åldrar, och det finns till och med de som föds med en grumlig lins. Enligt statistiken har 70% gråstarr av de som är 80 år eller äldre.

Linsen kan bli grumlig på grund av starkt solljus under lång tid, en tidigare ögonskada, andra sjukdomar/ögonsjukdomar och vissa läkemedel. Sjukdomen förekommer oftast i högre åldrar, även om det kan uppkomma också hos yngre.

Som regel utvecklas sjukdomen snabbare desto yngre patienten är vid debuten. Gråstarr har ingenting med grön starr att göra(glaukom). Grön starr är en sjukdom som angriper synnerven och som oftast leder till ett förhöjt tryck inne i ögat. Synskadan som glaukom orsakar kan aldrig åtgärdas – all behandling strävar efter att bibehålla den befintliga synfunktionen. Gråstarr (katarakt) kan däremot framgångsrikt opereras och synen återställs, såvida det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat.

I ett tidigt skede av gråstarr kan man få besvär med bländning och dimmig syn. De flesta upplever att synförsämringen kommer gradvis. Gråstarr upptäcks oftast i båda ögonen.

Om ögat

Mer än något annat sinnesorgan förmedlar ögat information till din hjärna. 
En miljon nervtrådar sköter det jobbet.

Ögat är ett anatomiskt organ för att förnimma ljus. Ljus består av elektromagnetiska vågor och registreras av sinnesceller i ögats näthinna. Cirka 130 miljoner eller nära på tre fjärdedelar av kroppens sinnesceller finns i våra ögon. Ögat kan bara uppfatta synligt ljus, alltså bara ljus av vissa våglängder. Våglängder med olika ljus uppfattas av ögat som olika färger.

Ögats anatomi

Ögats anatomi fungerar på det viset att ljus som träffar näthinnan omvandlas, med hjälp av celler, till nervimpulser. Dessa nervimpulser når hjärnans syncentrum genom synnerverna. Syncentrum i hjärnan översätter sedan nervimpulserna till tredimensionella bilder. Ögat är därmed mycket komplext och ger oss bilder på hur omvärlden ser ut. Synen är det sinne som ger oss mest information av alla sinnen, men allt vi ser når oss inte i form av medvetna tankar. Mycket rensas automatiskt bort.

Ögat är som en kamera

En kamera fungerar precis som vårt öga: objektivet samlar ljusstrålarna och avbildar bilden på filmen. Hornhinnan och linsen i ögat motsvarar kamerans linser, pupillen övertar funktionen som bländare. Slutligen blir bilden avbildad på näthinnan på motsvarande sätt som på filmen i kameran.

För att få en skarp bild på kameran måste vi ställa in kamerans optik och fokusera bilden. Ögat ställer in sig på olika avstånd genom en automatisk omformning av ögats lins. Denna justeringsmöjlighet avtar från 40-års ålder. Hos ett normalt öga blir bilden exakt avbildad på näthinnan och föremål på såväl långt som på kort avstånd uppfattas som skarpa.

Vid olika synfel är de olika komponenterna/delarna i ögat inte samstämda.

Makulopati = alla sjukdomar i makula.

Makula är ett område i mitten av näthinnan som har hand om den noggranna synen – med andra ord är det den mest centrala delen av näthinnan. Utan makula, eller gula fläcken som den även kallas, hade du inte kunnat läsa den här texten. Själva näthinnan är en ljuskänslig vävnad som täcker den inre ytan av ögat. Makula är däremot ett gult och ovalt område med ca 5 mm i diameter.

Makulopati orsakar central synskada som patienten vanligtvis upptäcker direkt.

Makuladegeneration är namnet på en av de vanligaste sjukdomarna i makula. Vid denna sjukdom förvärras synen med tiden och den är som oftast åldersrelaterad. Makuladegeneration förkortas AMD eller ARMD.

 

Det finns ett par anledningar till varför det kan göra ont bakom ögonen.
För många upplevs det som ett slags tryck bakom ögat, vilket kan ha med ögontrycket att göra. I dessa fall finns det trycksänkande mediciner som vi kan hjälpa dig med. I andra fall gör det ont, uppkommer plötsligt och är övergående. Denna typ av värk kan exempelvis bero på virusinfektioner eller bihåleinflammation.
Har du dimsyn så kan det vara handla om en inflammation i synnerven och har du värk i tinningarna eller om det gör ont när du tuggar så kan det röra sig om en inflammation i blodkärlen vid tinningarna. Smärtan kan komma från huvudvärk, migrän eller spänningar i musklerna i nacken.
Det kan också finnas andra förklaringar till detta, som t.ex. om värken är stark och endast drabbar ena sidan av huvudet och om det kommer i perioder. Då kan det handla om Hortons huvudvärk. Det är inget som har med ögat att göra, utan det är förknippat med en överproduktion av sköldkörtelhormon. Det kan i sin tur leda till svullna ögonlock och syn-rubbningar/påverkan.
Du bör söka vård akut om du har kraftig värk bakom ögat – med eller utan synpåverkan.

Hittar du inte det du letar efter så kan du söka på det.