ACKOMMODATION

Ackommodation är ögats förmåga att anpassa synen på olika avstånd. Ögats ackommodation sker genom en ändring av linsens brytkraft. Genom aktiv verkan av ciliarmuskelspänningen kan spänningen i linskapseln ändras. Linsen ändrar sin yttre form såväl som sin inre struktur. Kombinationen av dessa förändringar ökar linsens brytkraft.

Svårigheter att ändra ackommodationen gör att man inte ser skarpt på vissa avstånd – upp till 1,5 meter. Detta kallas för ålderssynthet (presbyopi) och yttrar sig i första hand av att personen behöver läsglasögon, men även återgången till ackommodationsvila gör att en ålderssynt person tillfälligtvis kan ha svårt att se på långt håll.

Läs mer om ålderssynthet här och hur vi på Vårda Ögon kan hjälpa dig att se bra igen med en ögonoperation med ögonlaser.

Du är även välkommen att kontakta någon av våra ögonkliniker – varmt välkommen!