ASFÄRISK BEHANDLING

Asfärisk behandling är en datastyrd behandling som görs mot afärisk abberation (felavvikelse) i samband med laseroperation. En sådan avvikelse innebär att ljusstrålarna som går genom pupillen sprids istället för att träffa samma punkt på hornhinnan i ögat. Det ger en försämrad synkvalitet i form av lägre kontrast. Tydligast märks fenomenet vid mörkerkörning och platser med dämpad belysning, som i en biosalong. Resultatet efter ögonoperation med asfärisk behandling blir en renare synupplevelse.

När ett öga korrigeras med traditionell metod, utan asfärisk behandling, behandlas endast sfär och cylinder. Vid asfärisk behandling däremot behåller hornhinnan sin naturliga form med hjälp av en sfärisk profil, mycket bättre mörkerseende samt mindre ljusspridning. Vid själva ögonoperationen fördelas laserljuset så att det uppstår en förstärkt effekt i hornhinnans ytterområden. Hur mycket beror på resultatet av mätningarna inför operationen och fungerar på så vis att ju kraftigare böjning hos hornhinnan desto starkare blir förstärkningseffekten.