BLINDHET

Blindhet är ett synfel som innebär avsaknad av syn på människans båda ögon.

1. Total blindhet  2. <5% syn  3. Dålig syn 5%-33% syn

Vad orskar blindhet?

Enligt WHO är de vanligaste orsakerna till blindhet: