DIOPTRI

Dioptri är måttenheten för en lins ljusbrytande förmåga. För att få en måttskala som stiger med stigande brytkraft har man infört måttet dioptri. Dioptritalet är det inverterade värdet av linsens brännvidd, mätt i meter, och är positivt för en ljussamlande lins samt negativt för en ljusspridande. Dioptritalet räknas ut genom att man tar det inverterade värdet av den i meter uttryckta brännvidden. En konkav lins med brännvidden 25 cm har alltså dioptritalet 100/(-25)=-4