EXCIMERLASER

Idag är laserbehandling av synfel/ögonsjukdomar ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i världen. Säkerheten, kvaliteten och slutresultatet i samband med en laserbehandling är mycket hög. Tillsammans med erfarna kirurger och välutvecklad utrustning är Excimerlaser en mycket tillförlitlig metod för korrigering av synfel. Excimerlasern används för bestående korrigering av synfel genom att ögats brytkraft förändras med en bestämd storlek/styrka. I Sverige har metoden används sedan början av 90-talet i samband med ögonoperationer och synfel, men utvecklades redan på 1980-talet. Vid den tiden användes den till att etsa integrerade kretsar, men snart gjordes undersökningar för användning vid ingrepp på ögats hornhinna. De allra första testerna utgjordes på kaniner och de tidigare försöken med människor gjordes på blinda personer med intakta hornhinnor.
Excimerlasern alstras i en blandning av två gaser, oftast fluor och argon. Dessa exciteras* i ett starkt elektriskt fält ur vilket det kommer en laserpuls (ett kalljus med våglängden 193nm) som ligger inom det ultravioletta strålningsområdet. Med denna laser kan man behandla ögon. Det går till så att varje puls kommer laddad med en del energi som bryter upp ögonmolekylernas bindningar och förångar dem.

Excimerlasern behandlar med hög precision närsynthet, översynthet och astigmatism/brytningsfel. Processen styrs av laserns dator och sker på hornhinnans framsida. Lasern sveper i korta pulser på cirka 20 nanosekunder över det område som ska behandlas och varje svep kan putsa bort cirka 0,2 mikrometer av hornhinnan (hornhinnan är 500 mikrometer tjock).

* Ordet kommer från excited för att de är exciterade och dimer för att det är två gaser.