GLASKROPPEN

Glaskroppen är en geléartad massa som till 99 procent består av vätska, framförallt av kammarvatten från strålkroppen. Den fyller ut ögats bakre del från linsen till näthinnan. Den saknar kärl och nerver och är helt genomskinlig.