GULA FLÄCKEN

Gula fläcken sitter i den centrala delen av näthinnan och är en ansamling av xantofyll (gult pigment) och tappar (sinnesceller). Tapparna svarar för förmågan att se färger och fina detaljer.