HORNHINNAN - CORNEA

Hornhinnan är genomskinlig och ögats främre vägg. Den får sin näring från omgivande blodkärl och syre från omgivningen. Dess yttersta skikt är rikt försörjt med nerver och är mycket smärtkänsligt. Hornhinnan övergår i den vita senhinnan.