NÄTHINNA

Näthinnan är en tunn hinna, inte mer än en halv millimeter tjock, som täcker insidan av ögat från strålkroppen till synnervspapillen. Den yttre delen av näthinnan, mot åderhinnan, består av pigmentepitelet (ett lager pigmenterade celler). Neuroretina (inre delen av näthinnan) har i skiktet närmast pigmentepitelet synceller, fotoreceptorer, stavar och tappar och finns över hela näthinnan. Denna del av näthinnan kallas fovea centralis och är som en liten grop. Den svarar för detaljseendet samt färgseendet. Stavarna ansvarar för mörkerseendet.