OPTIKER

En optiker är en yrkesman som undersöker ögon- och synfunktionen hos en människas öga. En optiker ordinerar även vid behov optiska synhjälpmedel och anpassar dessa till patienten. Synhjälpmedel kan vara glasögon, kontaktlinser eller hjälpmedel för synsvaga. Synhjälpmedel kompenserar synfel beroende på ögats funktions- eller brytningsfel. En optiker remitterar vid behov en patient vidare till ögonläkare för eventuell ögonoperation.