REGNBÅGSHINNA - IRIS

Regnbågshinnan består av en ringmuskel som sitter framför linsen och justerar pupillens storlek beroende på den omgivande ljusintensiteten. När ljus träffar ögat utlöses en reflex som gör att regnbågshinnan drar sig samman för att skydda ögat. Mängden pigment i regnbågshinnan bestämmer om vi får bruna eller blå ögon.