STRÅLKROPPEN

Strålkroppen är en ringformad muskel som även producerar kammarvatten. Kammarvattnet försörjer linsen med näring samt håller ögats tryck konstant.