VÅGFRONTSANALYS

Vi använder oss av vågfrontanalys för korrigering av synfel med ögonlasern Excimer. Vågfront är en teknik som mäter ögat på 9000 punkter och ger en klar bild över hur ögat fungerar och ser ut. Tekniken går ut på att registrera ögats brytningsförmåga över ett stort antal separata punkter, och därmed undersöks ljusavvikelser i ögat. Vågfrontstekniken gör det möjligt att avläsa varje ögas individuella optiska brytningsmönster. Vad man vill undersöka är hornhinnans oregelbundenhet. Med hjälp av avancerad Scout-utrustning från Schwind kan en bildanalys ge oss dessa svar.

Det optiska brytningsmönstret kan vara närsynthet, översynthet eller astigmatism, men kan även bestå av mindre lokala brytningsavvikelser. Dessa brytningsmönster kan vi nu med hjälp av vågfrontstekniken registrera och sedan överförs den inviduella analysen till Excimerlasern. Med hjälp av laserstrålen behandlas därefter den gällande avvikelsen för varje punkt.