GLASKROPPSAVLOSSNING

Glaskroppsavlossning är en ögonsjukdom och åldersförändring i det mänskliga ögat som i sig är godartad. Glaskroppen kan genom åldersförändring torka och förtvina vilket leder till att glaskroppen lossnar från näthinnan. Följden blir ofta personen ser blixtrande effekter i sitt synfält. Den förändrade glaskroppen utgör nu snarare en konisk kropp i stället för en sfärisk kropp mellan linsen och gula fläcken. Utrymmet mellan glaskroppen och näthinnan fylls med kroppsvätska.

Det finns en fara vid själva avlossningstillfället och det är att näthinnan följer med glaskroppen och gör att den lossnar från åderhinnan. Detta kallas näthinneavlossning.

För att förhindra blindhet kräver tillstånd omedelbar ögonoperation.