GLASKROPPSAVLOSSNING

Glaskroppsavlossning är en ögonsjukdom och åldersförändring i det mänskliga ögat som i sig är godartad. Glaskroppen kan genom åldersförändring torka och förtvina vilket leder till att glaskroppen lossnar från näthinnan. Följden blir ofta personen ser blixtrande effekter i sitt synfält. Den förändrade glaskroppen utgör nu snarare en konisk kropp i stället för en sfärisk kropp mellan linsen och gula fläcken. Utrymmet mellan glaskroppen och näthinnan fylls med kroppsvätska.

Det finns en fara vid själva avlossnings-tillfället och det är att näthinnan följer med glaskroppen och gör att den lossnar från åderhinnan. Detta kallas näthinneavlossning.

För att förhindra blindhet så krävs omedelbar ögonoperation.