GLAUKOM

Glaukom är en ögonsjukdom, tidigare kallad grön starr som kan komma plötsligt eller smygande. Uppstår den plötsligt måste du genast till ögonläkare. Får du värk i ögat, plötsligt försämrad syn eller börjar se regnbågsfärgade ringar runt ljuskällor, ska du kontakta vården.

Oftast drabbas äldre personer – glaukom är inte vanligt förekommande bland dem som är under 50 år. Synnerven förtvinar vid långvariga besvär, men man kan ändå oftast behålla en ganska god syn i flertalet år. Symptomen består oftast av ett för högt tryck i ögat och behandlingen går ut på att minska det trycket. Det är individuellt hur högt tryck ögat klarar av.

Glaukom kan vara kroniskt eller akut. Båda varianterna är allvarliga ögonsjukdomar som kan leda till försämrad syn eller i värsta fall blindhet.