MACULADEGENERATION

Maculadegeneration (åldersförändringar i gula fläcken) är i västvärlden den vanligaste orsaken till blindhet. Ögonsjukdomen drabbar syncellernas funktion och syncellerna i gula fläcken förtvinar. Detaljseendet försämras och medför svårigheter med att läsa och skriva, ansikten blir diffusa och det blir svårt för den drabbade att lokalisera sig på främmande platser. Tillslut blir synen så dålig att man inte kan behålla körkortet.

Vem drabbas av ögonsjukdomen Maculadegeneration?

Ögonsjukdomen Maculadegeneration visar sig vanligtvis efter 60 års ålder och förekomsten ökar kraftigt med stigande ålder. Ögonsjukdomen förekommer i två varianter:

Torr maculadegeneration

Bilden blir grå, otydlig och suddig med bestående synnedsättning som utgång. Ögonsjukdomen Torr maculadegeneration börjar med att syncellerna degenererar (försämras) i gula fläcken. Fortsättningsvis fungerar syncellerna allt sämre för att till slut inte förmedla synintryck alls. Resultatet blir att det blir blinda fläckar eller punkter i mitten på synfältet.

Våt maculadegeneration

Ögonsjukdomen – Våt maculadegeneration – är den svåraste varianten av maculadegeneration och mycket komplicerad. Synen blir otydlig och dimmig. Ibland visar sig gråa fläckar/skuggor i mitten av synfältet, raka linjer blir krokiga, bilder blir sneda, förvridna och allmänt förvrängda. Vad som händer är att kärlen i ögat blöder och näthinnan i sin tur svullnar, vilket leder till att syncellernas sätt att fungera försämras. Oftast kommer symtomen hastigt, följt av en snabb försämring som kan ske under loppet av veckor eller månader.