NÄTHINNEAVLOSSNING

Näthinneavlossning är ovanligt, men allvarligt och kan i obehandlat tillstånd leda till blindhet. Ögonsjukdomen drabbar mestadels medelålders och äldre människor. Den vanligaste orsaken är att ögats glaskropp åldras och det då uppstår en så kallad glaskroppsavlossning uppstår. En glaskroppsavlossning i sig själv är inte farlig, men sitter glaskroppen fast i underlaget kan ett hål uppstå i näthinnan. Vätska läcker då in och lägger sig bakom näthinnan och glaskroppen lossnar från underlaget. Resultatet leder i förlängningen till avsaknad av detaljseendet.

Ögonsjukdomen näthinneavlossning är inte fysiskt smärtsam, men ger en upplevelse av svarta prickar eller ett slags sotflagor i synfältet. Om glaskroppen drar i näthinnan upplever patienten en förnimmelse av ljusblixtar. Då näthinnan lossnar uppstår mörka skuggor i synfältet. Skuggan växer ju längre förloppet pågår och fler centrala delar av gula fläcken drabbas.