REGNBÅGSHINNEINFLAMMATION (IRIT)

Regnbågshinneinflammation förekommer i två varianter – akut regnbågshinneinflammation och kronisk regnbågshinneinflammation.

Akut irit Regnbågshinneinflammation

Akut regnbågshinneinflammation är den vanligaste formen av regnbågshinneinflammation. Blodkärlen i iris är av diffus orsak inflammerade. Ögat blir ljuskänsligt och rött. Smärta uppkommer vid sammandragning av pupillen samt när man ska titta på nära håll. Det är inte ovanligt att få ögonsjukdomen flera gånger under sin livstid. Denna typ av regnbågshinneinflammation leder inte till synnedsättning och uppkommer vanligtvis bara i ett öga.

Kronisk irit Regnbågshinneinflammation

Denna form av regnbågshinneinflammation ger inte smärta eller rött öga utan symtomen är synförsämring. Kronisk regnbågshinneinflammation har oftast orsak i andra sjukdomar.