PRK (PHOTOREFRACTIVE KERATOPLASTY)

PRK (PhotoRefractive Keratoplasty) är en tidigare mycket populär ögonoperation med laser.

Vi på Vårda använder en vidareutveckling av PRK (PhotoRefractive Keratoplasty), så som (LASEK/ELSA).

Läs mer om ögonlaser och ögonoperationer här.