Astigmatism (brytningsfel i ögat)

Vad är astigmatism?

Astigmatism gör att objekt på korta och långa avstånd uppfattas som diffusa och förekommer vanligtvis tillsammans med närsynthet eller översynthet. Till exempel kan ögat vara normalsynt för vertikala linjer, men närsynt för horisontella linjer, vilket oftast beror på att hornhinnans böjning är skev. Hornhinnans optimala form är nämligen kulformad, men vid astigmatism blir böjningen ojämn. Följden blir att det infallande ljuset bryts oregelbundet och träffar inte en punkt, utan sprider sig på näthinnan. Astigmatiskt brytningsfel kan uppkomma efter skador, men vanligast är det att det skett en rubbning i samband med ögats tillväxt.

Operera astigmatism

Glasögon eller linser (synproteser) kan användas för att försöka återskapa kulformen på hornhinnan, eller så gör du en ögonlaseroperation (NoCut)t. NoCut® ögonlaser behandlar ögat under ögonoperationen i ett speciellt axelläge där brytkraften då återskapas på exakt rätt ställe. Det gör inte ont och själva laserbehandlingen tar bara några sekunder.

Boka tid