Närsynthet

Vid närsynthet är ögat närsynt och synen fungerar bra på nära håll, men sämre på långt avstånd. Ögongloben hos personer med närsynthet är avlång och de samlande ljusstrålarna från föremål långt borta bryts för tidigt inne i ögat. Det resulterar i att bilden hamnar bakom näthinnan istället för på och den blir därför suddig.

Varför blir man närsynt?

Varför en person blir närsynt och bildar närsynthet vet man inte med säkerhet. Det kan beror på ärftlighet eller att ögat ansträngts för mycket på nära håll. Myopi (närsynthet) börjar vanligen utvecklas i 10 års ålder och fortsätter att tillta upp till 20-25 års ålder. Typiskt tecken på närsynthet är att man börjar kisa med ögonen för att få en skarpare bild.

Att mäta närsynthet

Myopi mäts i minus (-) dioptrier. Upp till -6 dioptrier går som lätt närsynthet (myopi) och närsynthet (myopi) -7 dioptrier och uppåt går som kraftig närsynthet (gravmyopi).

Med hjälp av glasögon eller kontaktlinser korrigeras hornhinnans allt för stora brytkraft och bilden kan avbildas skarpt på näthinnan. Med NoCut-metoden kan vi behandla en del av skiktet på centrala delen av hornhinnan så att du kan se bra igen utan glasögon.