Närsynthet

Vad är närsynthet?

Vid närsynthet är ögat närsynt och synen fungerar bra på nära håll, men sämre på långt avstånd. Ögongloben hos personer med närsynthet är avlång och de samlande ljusstrålarna från föremål långt borta bryts för tidigt inne i ögat. Det resulterar i att bilden hamnar bakom näthinnan istället för på och den blir därför suddig.

Symptom på att du är närsynt

Typiska symptom på närsynthet är att man börjar kisa med ögonen för att få en skarpare bild.
Varför en person blir närsynt och bildar närsynthet vet man inte med säkerhet. Det kan bero på ärftlighet eller att ögat ansträngts för mycket på nära håll. Myopi (närsynthet) börjar vanligen utvecklas i 10 års ålder och fortsätter att tillta upp till 20-25 års ålder.

Att mäta närsynthet

Myopi mäts i minus (-) dioptrier. Upp till -6 dioptrier går som lätt närsynthet (myopi) och närsynthet (myopi) -7 dioptrier och uppåt går som kraftig närsynthet (gravmyopi).

Behandling mot närsynhet

Med hjälp av glasögon eller kontaktlinser korrigeras hornhinnans allt för stora brytkraft och bilden kan avbildas skarpt på näthinnan, men det går också att operera bort närsynthet. Med vår operation NoCut® ögonlaser kan vi behandla en del av skiktet på centrala delen av hornhinnan så att du kan se bra igen utan vare sig linser eller glasögon. Inför en sådan ögonoperation gör vi en grundlig förundersökning för att bedöma just dina förutsättningar.

Boka tid för undersökning