Valfrihet i vården


Valfrihet i vården

Valfrihet i vården innebär att man som patient kan söka öppenvård vart man vill i landet, förutsatt att det är hos en vårdgivare som har avtal med regionen. Vårda Ögon har jobbat i anslutning till regionerna sedan år 1999. Vi är specialister inom ögonsjukvård och gråstarroperationer.

Köerna är väldigt långa för ögonsjukvård i vissa regioner. Därför är det viktigt för dig att känna till att du har rätt att nyttja valfriheten – så att du kan söka dig till en ögonklinik som har korta väntetider. Vi har en av de kortaste väntetiderna i respektive region där vi är verksamma.

Patientavgift gäller precis som inom den offentliga vården där du kan nyttja högkostnadskort och frikort. Tänk dock på att du får bekosta resan till och från den vårdgivare som du väljer om du inte har väntat längre än vårdgarantin som är 3 månader. Vårdgarantin innebär att du ska bli garanterad vård i det landsting där du bor inom en viss tidsram: 3 månader. Efterlevs inte vårdgarantin och om du söker dig till ett annat landsting så bekostas dina resor av ditt hemlandsting.