Bästa tiden för operation?

Vi får ofta frågan om man ska vänta till någon särskild period, till exempel sommaren eller vintern, för att genomföra en operation med ögonlaser eller linsbyte. Svaret är att det beror på ett flertal faktorer och är egentligen inte enbart beroende av årstid, utan på vad du kommer göra under perioden och vilken typ av operation du har genomgått.

Vi börjar att titta på aktiviteter som initialt kan vara begränsande för dig och lite mer specifikt våra populäraste behandlingar: NoCut® ögonlaser och RLE linsbyte. Kom ihåg att detta endast är generella siffror, det kan alltså variera i samråd med din ögonläkare hos Vårda Ögon. Varje öga är unikt.

NoCut® – ögonlaser utan skära

Är du fysiskt aktiv är NoCut® alltid metoden att föredra. Vad gäller den aktiva biten bör du dock tänka på några extra saker när ditt öga läker precis efter operation. Därefter är du helt fri att göra precis som du vill och den stora fördelen med NoCut® är att du inte har en permanent begränsning framöver – jämfört med metoder där man skär i ögat.

 • Jogging – ingen begränsning
 • Fotboll/bollsport – Ingen begränsning. Undvik bollar i ansiktsregionen första månaden
 • Simning, dykning, kampsport – efter 3 veckor
 • Solarium – efter 4 månader
 • Bastu – efter 4 veckor
 • Bilkörning – efter ca. 2 veckor
 • Dammig miljö – använd skyddsglasögon de första två veckorna

Solglasögon gäller även de tre första månaderna – det är viktigt att du använder solglasögon som är täcker bra och med ett UV-skydd på minst 400.

RLE linsbyte (trifokal/monofokal)

En ögonoperation med linsbyte har en kortare återhämtningstid men det finns fortfarande viktiga saker att tänka på under den första perioden efter din operation, såsom:

 • Jogging – lätt jogging har ingen begränsning. Högintensiv sådan efter 3 veckor
 • Fotboll/bollsport – Undvik bollar i ansiktsregionen, för övrigt ingen begränsning
 • Simning, dykning, kampsport, gym – efter 3 veckor
 • Övriga aktiva sporter (som tennis och golf) – efter 1 vecka
 • Bilkörning – efter 1 vecka
 • Tunga lyft – efter 1 vecka
 • Dammig miljö – efter 2 veckor
 • Solarium – efter 2 veckor

Så, vilken årstid eller period är lämplig för operation?

Använd ovanstående begränsningar av aktivitet, tänk på hur det ser ut i ditt liv och vad du planerar för i framtiden. Fundera på vad du tycker om att göra på din fritid, ditt jobb och din semester framöver. Väg det sedan mot det faktum att du slipper dina glasögon och linser framöver!