Använder man ögonlaser vid en gråstarroperation?

När man opererar gråstarr används inte ögonlaser, utan man använder ultraljudsteknik. Däremot används laser för att korrigera efterstarr. Då använder vi en så kallad YAG-laser. Efterstarr kan uppstå som en bieffekt av en gråstarroperation, men det är ganska ovanligt. Om du får efterstarr korrigerar vi det på några sekunder med YAG-laser och det känns inte ens.