Egenremiss

Egenremiss (egenanmälan/egen vårdbegäran)

För att komma till en specialist behövs oftast en remiss. Vi är specialister inom ögonsjukvård och för att komma till oss kan du även fylla ut en egenremiss.

Det är en särskild blankett som du lämnar in eller skickar till den klinik du vill besöka.
I egenremissen beskriver du varför du söker vård och berättar så utförligt som möjligt om dina symtom och besvär.

Remissregler varierar beroende på region och klinik, men vissa av våra specialistkliniker behöver du aldrig remiss till.

Egenremiss