Hur går förundersökningen till?

Det viktigaste momentet i hela behandlingsprocessen är förundersökningen. Det är där man lägger grunden för ett bra resultat. Vi tar reda på alla sjukdomar och mediciner man har eller har använt, kontaktlinsproblematik eller andra problem man har haft med sina ögon. Man gör en väldigt noggrann undersökning och analys utav hela ögat. Och det gör vi med avancerad och modern utrustning som gör mätningar av ögat och framförallt den främre delen som heter hornhinnan. Det är den som sedan behandlas med laser. En del människor har lite ojämnheter i sin hornhinna vilka kallas för aberrationer vilket gör att ljuset stöter på patrull på väg in i ögat och därför splittras. Med hjälp av vår utrustning kan vi hitta aberrationerna och därmed också behandla dem och faktiskt uppnå bättre syn än vad patienten hade innan.

Nu är det inte alla som har nytta av en sådan här vågfrontsanalys, som det heter, men vi gör analysen på alla. Vi vill nämligen veta om tjockleken på ögat är tillräcklig och om insidan på hornhinnan är tillräckligt stark. För det finns vissa sjukdomar som inte visar sig på annat vis än vid just en sådan här analys. Det är visserligen väldigt få som har dem men vi vill vara väldigt noga med det. Sedan mäter vi trycket och gör förstås en noggrann synundersökning. Våra optiker är speciellt utbildade inom refraktiv kirurgi och analys och har blivit utbildade under flera års tid för att klara av den här avancerade undersökningen. Och den sker dessutom i samråd med kirurg.